ต.ค. 152015
 

ชำระจิตใจ

แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ (2โครินธ์ 3:18)

ผมเคยอ่านเจอเรื่องของมิชชันนารี่ท่านหนึ่งถูกจับไปขังคุกในค่ายของจีนถึงสามปี ระหว่างสามปีในคุกนั้นเธอได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง จึงเริ่มอ่านและท่องจำ หลังจากถูกปล่อยตัว เธอสามารถจำพระกิตติคุณยอห์นได้ทั้งเล่ม รวมถึงพระคัมภีร์บางตอนที่ยาวๆด้วย

พระคัมภีร์เป็นสิ่งเดียวที่พยุงชีวิตเธอไว้ระหว่างสามปีที่ถูกทรมาน อยู่ในความมืดและโดดเดี่ยว และในวันที่ค่ายกักกันถูกปิดลง เธอได้รับการปล่อยตัว และเป็นผู้ถูกขังที่ยังยิ้มได้ และยังดูเป็นปกติดี

นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันได้สัมภาษณ์คนที่รู้จักเธอ ถามเธอว่าถูกล้างสมองหรือเปล่า เพื่อนคนนั้นตอบว่า “ถูกต้อง เธอถูกล้างสมอง ล้างทุกวันด้วยพระวจนะของพระเจ้า”

พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสือที่หมดยุคล้าสมัย หรือเต็มด้วยแนวคิดโบราณเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่เลยครับ แต่ละหน้าจะพบแต่ถ้อยคำให้ชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเราเชื่อและทำตาม อ่านพระวจนะให้ได้ทุกวัน เพื่อให้สมองได้รับการชำระให้สะอาด และคุณจะเปลี่ยนไปทั้งภายนอกและภายใน

รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยฝังตัวอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr. ภาพ www.illustrationsource.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.