ต.ค. 192015
 

มองหาผู้อาสา

และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” (อิสยาห์ 6:8)

ถ้าคุณเป็นพระเจ้า และคุณต้องการออกไปสัมผัสโลก คุณจะทำอย่างไร?

คุณอาจตั้งกองทัพทูตสวรรค์ที่แข็งแกร่งพร้อมจะออกไปทำตามคำสั่ง หรือคุณอาจเปิดฟ้าสวรรค์แล้วส่งเสียงลงมาดังๆที่บนโลกพูดทำนองว่า “สวัสดีทุกคน เราเป็นพระเจ้า ไม่ใช่พวกเจ้า และเราต้องการให้เจ้าเชื่อในเรา…เดี๋ยวนี้”

แต่ช้าก่อน นี่ไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าตัดสินใจสร้างผลกระทบต่อโลกนี้ พระองค์ทรงเลือกมนุษย์ – มนุษย์ที่มีตำหนิและไม่สมบูรณ์พร้อมด้วย

เมื่อพระเยซูเสด็จมาลงบนโลกนี้ พระองค์ทรงเลือกบุรุษ 12 คน – เปโตร ยากอบ ยอห์น มัทธิว อันดรู โธมัส … เรารู้จักชื่อเสียงเรียงนามพวกเขาดี แต่เรารู้จักพวกเขาจริงๆหรือ? เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นคนที่คว่ำโลกนี้

พวกเขาไม่มีเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ทันสมัย ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีไอแพด อินเทอร์เน็ท แชทไลน์ เฟสบุค ไอจี หรืออีเมล์ พวกเขาไม่มีเครื่องแฟกซ์ (ซึ่งสมัยก่อนนับว่าทันสมัยมาก) ไม่มีเอ็มพี 3 ดีวีดี ซีดี คาสเซ็ท หรือแม้กระทั่งหน้ากระดาษหนังสือ

แน่นอนโธมัสไม่มีทวิตเตอร์ เปโตรไม่มีเฟสบุค และอันดรูไม่มีอินสตาแกรม

ทุกอย่างใช้แค่ “พูดจากปาก” จากคนหนึ่งไปสู่อีกคน แต่สาวกที่ได้รับการเลือกสรรเหล่านี้ ในเวลาที่สั้นมาก พวกเขาได้เขย่าโลกแห่งยุคโบราณ

คุณรู้หรือไม่? ทุกวันนี้พระเจ้ายังคงแสวงหาชายและหญิงที่จะออกไปเขย่าโลกใบนี้

คุณพร้อมอาสามั้ยครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.pookpintokao.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.