ต.ค. 222015
 

ปล่อยอดีต

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (โรม 8:38-39)

ในเกมแห่งชีวิต บางครั้งคุณอาจเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเอง และจิตสำนึกของคุณมันจะโจมตีคุณ

คุณรู้สึกย่ำแย่กับอดีตของคุณหรือเปล่า? คุณถูกความรู้สึกผิดตามหลอกหลอนหรือไม่? บางครั้ง คุณรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ มันง่ายมากที่จะโทษตัวเองเมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาด ความหงุดหงิด เสียคุณค่าและไม่รู้สึกพอใจในตนเอง

แต่ถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตมองย้อนกลับไปที่ความพ่ายแพ้และผิดพลาด คุณจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เมื่อคุณย้อนกลับไปดูภาพเดิมซ้ำๆ คุณจะไม่มีวันชื่นชมในชัยชนะของวันนี้และพรุ่งนี้ที่สามารถมีได้ในองค์พระเยซูคริสต์

แน่นอน มารชอบขุดอดีตและเรื่องร้ายๆของคุณขึ้นมา มันต้องการดึงคุณให้ห่างออกมาจากพระเจ้า แต่จิตสำนึกไม่จำเป็นต้องทำให้คุณรู้สึกตกต่ำลง

ถ้าคุณทูลขอพระคุณแห่งการชำระจากพระเจ้าแล้ว จงวางใจในการอภัย วางใจในความสัตย์ซื่อ และจับจ้องไปที่พระองค์ ก้าวข้ามอดีต มุ่งหน้าไปเพื่อพระคริสต์

ในฐานะคริสเตียน คุณมีความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อคุณ ทรงรับแบกบาป ความผิดพลาดล้มเหลวและพ่ายแพ้ของคุณ และพระองค์ประทานความชอบธรรม ความสมบูรณ์ และชัยชนะให้

ไม่มีสิ่งใดในอดีตที่เปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญที่สุด ไม่มีสิ่งใดในอดีตหรือปัจจุบันสามารถแยกคุณไปจากความรักของพระเจ้าได้

ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตไปเถอะครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr. ภาพ www.joshuanhook.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.