ต.ค. 232015
 

ไม่ถึงเส้นชัย

ท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง (กาลาเทีย 5:7)

สิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบในชีวิตคือมันเต็มไปด้วยความประหลาดใจ ยิ่งประหลาดใจเมื่อได้เห็นชีวิตคนหักเหไป เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันตอนเด็ก ดูเหมือนไม่เอาไหนกลับเป็นตรงกันข้าม แต่คนที่ดูมีอนาคตไกลเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิต เป็นคนละเรื่องเลย

ผมเป็นศิษยาภิบาลมากว่าสี่สิบปี เห็นคนมากมายผ่านเข้ามาและจากไป พบหลายคนที่มีของประทานในการเล่นดนตรี เป็นนักเทศน์ชื่อดัง ก้าวผิดพลาดและล้มลง เห็นบางคนที่คิดว่าจะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ กลับเป็นคนที่ทำลายตนเองลงอย่างย่อยยับ

เมื่อเวลาผ่านไป ความประทับใจสิ่งต่างๆในชีวิตที่เคยมีลดน้อยลง แต่สิ่งที่ไม่เคยสนใจกลับกลายเป็นสิ่งน่าประทับใจ

ทุกวันนี้ผมประทับใจในคุณลักษณะมากกว่าความมีเสน่ห์ สนใจในความซื่อสัตย์มากกว่าความสามารถ (คนเช่นนี้จะยืนหยัดได้หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไป) ผมไม่ได้ประทับใจในผู้รับใช้ที่โด่งดัง มากกว่าประทับใจในคนที่ยังอยู่กับภรรยาคนเดิม น่าประทับใจเพราะเมื่อเวลาผ่านไป อะไรๆก็มักเปลี่ยนตามไปด้วย

ถ้าพระเจ้ามอบของประทานให้คุณ คุณควรนำสิ่งนั้นมาใช้เพื่อพระสิริของพระองค์ คุณไม่เพียงแต่ต้องเริ่มการแข่งขันให้ดี แต่ต้องจบลงให้ดีกว่าด้วย คุณอาจจะวิ่งนำได้ชั่วขณะ แต่ถ้าในตอนจบละเมิดกฎ หรือไปไม่ถึงเส้นชัย ก็ไม่นับนะครับ

ดังนั้นจงจบลงให้ดี

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ: www.hockeysfuture.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.