ต.ค. 262015
 

คู่มือชีวิตคู่

เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24)

สัญญาณเตือนไฟใหม้ส่งเสียงดังลั่นตอนตีสี่เมื่อคืนวันก่อน ผมกระโจนออกจากเตียงเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ แต่กลับกลายเป็นสัญญาณทำงานผิดพลาด (ทำไมมันชอบผิดพลาดตอนตีสี่ แทนที่จะเป็นสี่โมงเย็น?)

เพราะเกิดเหตุแบบนี้นี่เองทำให้เราอยากปิดสัญญาณ เวลาเสียงเตือนดังมาจากรถยนต์ กี่คนรีบวิ่งไปดู คิดว่าอาจเป็นรถคนอื่น มีใครเดินผ่านไกล้เกินไป หรือระบบทำงานผิดพลาด

สัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้ามคือเข็มน้ำมันที่ใกล้หมด ถ้าปล่อยไว้ไม่นานรถจะนิ่งสนิท ไปต่อไม่ได้เพราะหมดพลังงานให้ใช้

ชีวิตสมรสหลายคู่ทุกวันนี้เหมือนวิ่งไปอย่าง “ไร้น้ำมัน” พวกเขาไม่ได้พึ่งพิงแหล่งพลังงานที่มีไว้ให้ ไม่ได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์คู่มือของผู้สร้าง จงจำไว้ – พระเจ้าเป็นผู้ตั้งสถาบันครอบครัว ซึ่งมีทั้งวิธีใช้ให้ถูกและใช้อย่างผิดๆ

ชีวิตสมรสที่มีความสุข แข็งแกร่งและยืนหยัดได้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชีวิตสมรสที่ดีและเติมเต็มซึ่งกันและกันต้องใช้องค์ประกอบที่ถูกต้อง และผลจากความพยายามของคู่สมรสอีกฝ่ายด้วย

การแต่งงานไม่ได้เป็นเรื่องแค่หาคู่ครองที่ชอบเท่ากับหาคู่ครองที่ใช่ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ชีวิตสมรสที่แข็งแกร่งและมีความสุขมาจากการเชื่อฟังพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ไม่ทำตามคำแนะนำเรื่องชีวิตคู่ที่บิดเบือนของโลกนี้ “จะอยู่หรือจะไปเอาที่สบายใจ”

นอกเหนือจากการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ถ้าเราต้องการเข้าใกล้ “สวรรค์บนโลกนี้” ให้มากที่สุด – ถ้าเราต้องการชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ เราต้องทำตามที่พระองค์บัญญัติไว้

ทุกอย่างมีอยู่ใน “คู่มือของผู้ผลิต” ครับ – – พระคัมภีร์ – –

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ: www.godsknot.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.