ต.ค. 292015
 

พระเยซูและหญิงคานาอัน

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (มัทธิว 7:7)

ความเชื่อของคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหน? คุณกระหายหาพระเจ้าจริงหรือ? คุณติดตามพระเยซูคริสต์ไปหรือเปล่า?

ในมัทธิวบทที่ 15 เราเห็นหญิงชาวคานาอันที่ติดตามพระเยซูไปอย่างไม่ลดละ เธอมีความเชื่อที่มุ่งมั่น กล้าหาญและไม่ท้อถอย

หญิงคนนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากกว่าจะถึงตัวพระเยซู เป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจ พวกนักศาสนาในสมัยนั้นหันหลังให้ และที่เป็นเช่นนี้เพราะเธอเป็นห่วงลูกสาวที่ถูกผีสิงเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซูไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่เธอร้องขอความช่วยเหลือในทันที

แต่เธอก็ยังวิงวอนต่อ ยังตามติดพระองค์ไป ต้องการพระพรของพระเยซูเทลงมาในชีวิตเธอ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูตรัสว่า “หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้าก็มาก” และเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้า เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่ไม่ท้อถอย

บางทีวันนี้ ลูกๆของคุณหันหลังให้คุณหรือให้พระเจ้า บางที่พ่อแม่ของคุณอยู่ห่างไกลและไม่สนใจเรื่องของพระองค์ บางทีเพื่อนๆของคุณไม่เอาพระเจ้าและกำลังตัดสินใจผิดพลาดในชีวิต และบางทีซาตานอาจกำลังบอกคุณว่า “ลืมซะเถอะ เลิกเลย ไม่มีทางได้ตามที่หวัง”

คุณเชื่อตามที่มารบอกละเปล่า? อย่าเลย จงตามติดพระเยซูไปอย่างไม่ลดละ ร้องวิงวอนขอผู้ที่ตรัสไว้ว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” แปลว่าทูลขอต่อไป แสวงหาต่อไป และอย่าหยุดที่จะเคาะครับ!

สดุดี 37:4 กล่าวว่า “จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน” จงวางใจในพระสัญญา และตามติดองค์พระเยซูคริสต์ไป

ตามติดพระเยซูไปในวันนี้ผ่านการอธิษฐานและอ่านพระวจนะครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr. ภาพ www.brojeffssermons.blogspot.com)

(เนื่องจากพระธรรมยากอบบทที่ 1 ใช้เวลาเรียนติดต่อกัน 3 พฤหัสฯ จึงยังไม่มีบทเรียนที่ 2)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.