ต.ค. 102015
 

ชัยชนะตัวเอง

“ชัยชนะที่แท้จริงคือ ชัยชนะเหนือตัวเอง!”

(True victory is victory Over oneself)

องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ผู้ใดจะเป็นสาวกของพระองค์ ผู้นั้นต้องเอาชนะตัวเองก่อนที่จะตามพระองค์!

“ … ถ้า​ผู้​ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอา​ชนะ​ตัว​เอง และ​รับ​กาง‌เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา” (มัทธิว 16:24)

และเราก็รู้ว่า การเอาชนะตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย อันที่จริงแล้ว การชนะตัวเองนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด

แต่หากว่าตั้งใจที่จะเอาชนะตัวเองจริง ๆ เพื่อจะติดตามพระเจ้า พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้เราสามารถชนะตัวของเราเองได้ ฉะนั้น เราต้องเชื่อจริง ๆ ก่อนว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์และทรงรักเรา และพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจและติดตามพระองค์ไป

เราต้องมั่นใจก่อนว่า พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีเลิศสำหรับเรา แต่เราเพียงแค่บังคับควบคุมใจของเราให้เชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น….ที่เหลือ พระองค์จะจัดการให้เอง!

บางครั้งใจของเราส่วนหนึ่งอาจอยากทำตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่ใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้านทานหรือขัดขืน

คนที่ต้องการติดตามพระเจ้าจึงมักมีสมรภูมิอยู่ภายในจิตใจเสมอ ใจส่วนหนึ่งถูกกระตุ้น ล่อลวง และเร่งเร้า โดยเนื้อหนัง (อำนาจใฝ่ต่ำหรือตัณหา) แต่ใจอีกส่วนหนึ่งได้รับการโน้มน้าวและเชิญชวนให้ยอมจำนนต่อพระเจ้า โดยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากเราตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้า เราจะสามารถชนะใจในส่วนที่ถูกเนื้อหนัง(ตัณหา)ล่อชวนได้

แต่หากเราตัดสินใจร่วมมือกับเนื้อหนัง เราก็จะไม่ฟังพระเจ้า และไม่ดำเนินตามทางของพระเจ้า ในที่สุดเราก็จะยิ่งเดินห่างไกลไปจากพระองค์และนำตัวเราไปสู่อันตรายอย่างไม่สมควร

สมการชีวิตเรา          = 1 + 1 > 1

แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือก

เรา   + พระเจ้า   มีชัยเหนือ       เนื้อหนัง

(1)   +     (1)                  >           (1)

หรือเราจะปล่อยให้

เรา   + เนื้อหนัง และปฏิเสธ   พระเจ้า

(1)   +      (1)                             (1)

เราต้องเลือกเองว่า เราจะเลือกหนทางใด?

หากเราเลือกที่จะร่วมมือและเชื่อในพระเจ้าจริง ๆ เราจะมีชัยชนะโลกนี้ได้แน่นอน

    “เพราะ​ทุก‍คน​ที่​เกิด​จาก​พระ‍เจ้า ก็​มี​ชัย​ต่อ​โลก และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​นี่‍แหละ​เป็น​ชัย‍ชนะ​ที่​ชนะ​โลก”  (1ยอห์น 5:4)

หากเราเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจะชนะตัวเราเอง และชนะศัตรูที่แท้จริงของเราได้ นั่นคือ ซาตานมารร้าย และสมุนของมัน

    “3ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ดำ‌รง​อยู่​ตั้ง‍แต่​ปฐม‍กาล ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่มๆ ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​ชนะ​มาร‍ร้าย​นั้น ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ผู้​เป็น​ลูก ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ‍บิดา 14ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​คุ้น​กับ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ดำ‌รง​อยู่​ตั้ง‍แต่​ปฐม‍กาล ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่มๆ ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน​เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​มี​กำ‌ลัง​มาก และ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า​ดำ‌รง​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง‍หลาย และ​ท่าน​ชนะ​มาร‍ร้าย​นั้น​แล้ว” (1ยอห์น 2:13-14)

ฉะนั้น การที่เราเลือกจำนนต่อพระเจ้า ก็คือ การที่เราสามารถปกครองจิตใจของเราเองได้ ซึ่งจะส่งผลที่ดีกว่าในชีวิตของเรา

“บุค‌คล​ผู้​โกรธ​ช้า​ก็​ดี​กว่า​คน​มี​กำ‌ลัง​มาก และ​บุค‌คล​ผู้​ปก‍ครอง​จิต‍ใจ​ของ​ตน‍เอง​ก็​ดี​กว่า​ผู้​ที่​ตี​เมือง​ได้”  (สุภาษิต 16:32)

ดังนั้นวันนี้ ขอให้เรามาเป็นผู้มีชัยชนะอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ โดยการร่วมมือกับพระองค์ในการพิชิตจิตใจของเราเองก่อน

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

(Cr.ภาพ www.genius.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)