ต.ค. 282015
 

ดำเนินไปโดยความเชื่อ

เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น (2โครินธ์ 5:7)

คุณเคยตกลงไปในหุบเขาแห่งการตัดสินใจหรือไม่? เมื่อความเชื่อของคุณนำคุณให้เชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงจำกัด ขณะที่ความรู้สึกกลับบอกให้มองดูสถานการณ์ตามความเป็นจริง

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น จะพบว่าหัวใจคุณเต็มไปด้วยความไม่นิ่ง ไม่กล้า กังวล และกระวนกระวาย สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือหยุด ก้าวออกมา ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกขึ้นมานำหน้า ความเชื่อเมื่อนำมารวมเข้าด้วยกันเหลือแค่คำพูดธรรมดาๆ – เชื่อในพระเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะน่าวิตกแค่ไหน – ตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะไม่หวั่นไหว จำไว้ว่าความเชื่อเป็นการตอบสนองเชิงบวกต่อพระดำรัสของพระเจ้าตามพระคัมภีร์ ดังนั้นอย่าให้คำถามแห่งชีวิตทำให้ไขว้เขว จงยึดในสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วจากพระวจนะ – ไม่ใช่จากความรู้สึก

พระคัมภีร์เน้นย้ำในเรื่องนี้ บ่อยครั้งพระเจ้าสั่งให้ประชากรของพระองค์ทำในสิ่งที่ดูแล้วไม่สมเหตุผล ไม่น่าเป็นได้ บางครั้งคำสั่งของพระองค์ทำได้ยากหรืออาจจะน่าขันด้วยซ้ำ พระคัมภีร์เต็มด้วยเรื่องราวที่พระเจ้าสั่งประชากรของพระองค์ให้ก้าวออกจากกรอบสติปัญญาและวัฒนธรรมของมนุษย์เข้าไปสู่อาณาเขตของความเชื่อ

ในหนังสือ 2 พงศ์กษัตริย์ 5:10 เอลีชา ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าส่งคนไปบอกนาอามานชายที่เป็นโรคเรื้อนให้ไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำขุ่นคลั่กของจอร์แดนเจ็ดหนเพื่อจะรับการรักษาให้หาย

พระเจ้าตรัสกับชนเผ่ายูดาห์ บอกพวกเขาใน 2 พงศาวดาร 20:21 ให้ไปเดินเข้าสู่สนามรบร้องเพลงแห่งชัยชนะแทนที่จะไปสู้รบกับศัตรูด้วยอาวุธ

ในมัทธิว 14:29 พระเยซูสั่งให้เปโตรลงจากเรือและเดินบนน้ำไปหาพระองค์

และในมัทธิว 14:13-21 พระเยซูทรงสั่งให้พวกสาวกเลี้ยงฝูงชนกว่าห้าพันด้วยขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว

สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเราเดินโดยความเชื่อและไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเข้ามากั้นขวาง

ฉันชอบคิดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกินความเข้าใจ ในฐานะที่เป็นนักพูดและศิลปินคริสเตียน ฉันต้องโดยสารเครื่องบินไปหลายแห่ง ยอมรับว่าหลังจากหลายปีที่ขึ้นๆลงๆเครื่องบิน ก็ยังไม่เข้าใจว่าเหล็กหนักหลายตัน บันทุกน้ำมันรวมถึงผู้โดยสารและสินค้า จะทะยานจากพื้นดินขึ้นไปล่องลอยอยู่ในอากาศได้ ฉันต้องมอบให้ลูกเรือที่ไม่เคยรู้จักกัน มาดูแลชีวิตขณะลอยอยู่บนท้องฟ้า ยิ่งไปกว่านั้น ทำไมฉันจะไม่ยอมมอบทั้งชีวิตให้กับพระเจ้าผู้ทรงรู้จักฉันดีกว่าฉันรู้จักตัวเองเสียอีก

การเดินไปโดยความเชื่อมักจะค้านกับความรู้สึกของเราเสมอ ความรู้สึกของคุณถูกควบคุมด้วยอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งไม่น่าไว้ใจ แต่ในอีกมุม ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งมั่นอยู่บนหลักที่มั่นคง บนพระวจนะที่ไม่เปลี่ยนแปลง และพระคำของพระเจ้านั้นไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์

จำไว้คุณไม่อาจพบพระเจ้าได้ในอารมณ์และความรู้สึก แต่จะพบพระองค์ได้ในความเชื่อค่ะ

โดย Babbie Mason

อนุญาตโดย Girlfriends in God : www.crosswalk.com

(Cr. ภาพ www.snipview.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.