ไม่ใช่ขนาดที่ตาเห็น แต่ขนาดแรงจูงใจ

ไม่ใช่ขนาด แต่แรงจูงใจ

เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตรขึ้นมองทรงเห็นพวกคนรวยเอาเงินใส่ที่รับเงินถวายที่พระวิหาร และพระองค์ยังเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหย่อนเหรียญทองแดงเล็กๆสองเหรียญถวายด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเพราะคนเหล่านั้นล้วนเอาส่วนเล็กน้อยจากความมั่งคั่งของเขามาถวาย แต่หญิงม่ายนี้ทั้งที่ยากจนยังเอาทั้งหมดที่นางไว้เลี้ยงชีพมาถวาย” (ลูกา 21:1-4)

ไม่มีใครที่ไร้คุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าในการปรนนิบัติรับใช้

ไม่มีใครที่ยากจนเกินที่พระเจ้าจะมองข้าม

ไม่มีใครมีสถานภาพต่ำต้อยไรัคุณค่าในการปฏิบัติศาสนกิจถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า

เรื่องด้านบนที่เราอ่านพบว่าพระเยซูมองดูอย่างเงียบๆ ดูการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละคน และพระองค์ยังคงทำอยู่ทุกวันนี้

บทเรียนนี้สอนให้เราทราบว่าพระเยซูคริสต์ให้คุณค่าการปฎิบัติศาสนกิจ ไม่ใช่จากขนาดที่มองเห็นภายนอก แต่พระองค์ให้คุณค่าขนาดของแรงจูงใจ คุณค่าคุณธรรมที่อยู่ภายใน

ตู้ถวายที่คนนำเงินมาถวายเป็นตู้รับเงินที่เหลือของคนรวยเพื่อนำไปช่วยคนจน แต่หญิงม่ายแม้เป็นคนจนนำเงินที่จำเป็นสำหรับตนถวายช่วยคนจนเหมือนตน

พระเยซูคริสต์ได้รับการปรนนิบัติจากเราแบบไหน?
อนุญาตโดย  ศจ.วีรชัย โกแวร์

(Cr.ภาพ Brian Laing: www.pinterest.com)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.