นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ

ทางสู่สว่าง

ท่านจึงตอบเขาว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกัน” (ลูกา 3:11)

ลูกาบทที่ 3 เล่าเรื่องราวการเริ่มต้นพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมา งานของท่านคือเตรียมทางให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า (ลูกา 3:4) ก่อนหน้านั้นมีรายชื่อของผู้นำและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเป็นฉากหลังเพื่อให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ แต่ยอห์นก็เป็นเพียงคนธรรมดา มีพ่อแม่ชราภาพ มาจากเมืองเล็กๆห่างไกลไม่มีจดอยู่ในแผนที่การปกครอง แต่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ไปเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซู (ได้ยินอย่างนี้คุณมีกำลังใจขึ้นหรือไม่ในฐานะคนธรรมดาที่พระเจ้าเลือกมารับใช้ – ผู้เขียน)

พระเจ้าตรัสกับยอห์นเมื่อท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารว่าให้ทำสิ่งใด (ลูกา 3:2) แล้วยอห์นก็เริ่มเดินเท้าไปบนถนนฝุ่นทั่วทั้งจอร์แดนเพื่อเตรียมทางให้พระเยซู ท่านประกาศในสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “บัพติศมาแห่งการกลับใจ” เพื่อรับการยกบาป และท้าทายคนอิสราเอลให้มีชีวิตที่เกิดผลตอบสนองการกลับใจ (ลูกา 3:3,8) สิ่งที่ท่านประกาศเป็นสองตอนง่ายๆ – หันกลับจากความบาป และหันมาหาพระเจ้า

ผู้คนต้องการให้ยอห์นช่วยพวกเขาให้เข้าใจ พวกเขาอยากรู้ว่าจะทำให้เป็นรูปธรรมในชีวิตจริงได้อย่างไร

“เราจะต้องทำประการใด?” พวกเขาถาม (ลูกา 3:10)

คำถามดียวกันนี้เซ็งแซ่มาจากผู้คนที่มีภูมิหลังต่างกัน ทั้งอาชีพ อายุ และหน้าที่รับผิดชอบ … จากผู้คนที่มีเรื่องท้าทาย และประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน แล้วเราควรทำอย่างไร?

ยอห์นตอบพวกเขา และเพื่อให้เข้าใจ ท่านสร้างให้เห็นภาพคนที่ติดตามพระเยซูควรเป็นอย่างไรและเกิดผลแบบไหนเพื่อพิสูจน์ถึงการกลับใจ สิ่งที่ท่านพูดคือ:

ท่านจึงตอบเขาว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกัน”

พวกเก็บภาษีก็มาขอรับบัพติศมาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าต้องทำประการใด”

ท่านจึงตอบเขาว่า “เจ้าทั้งหลายอย่าเก็บภาษีเกินพิกัด”

ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทำประการใด”

ท่านตอบเขาว่า “อย่ากรรโชก อย่าใส่ความเพื่อเอาเงิน แต่จงพอใจในค่าจ้างของตน” (ลูกา 3:11-14)

พระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่ายอห์นใช้เวลากับผู้คน ตักเตือนและประกาศข่าวประเสริฐตามที่พระเจ้าสั่งให้ท่านแบ่งปัน (ลูกา 3:18) นึกถึงวิธีเปรียบเทียบที่ยอห์นใช้อธิบายผลของการดำเนินชีวิต ทำให้ต้องสะท้อนคิด ฉันกำลังถามคำถามเดียวกันนี้กับพระเจ้าหรือเปล่า? “พระเจ้าลูกควรทำอย่างไร?”…

ขอบคุณที่พระองค์ตอบกลับมาในสิ่งเดียวกับที่ยอห์นบอกชาวอิสราเอลว่าจะใช้หลักการนี้ดำเนินชีวิตอย่างไร ไม่ได้เป็นรายการที่ยาวเป็นหางว่าว แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มาก นี่คือสิ่งที่ยอห์นบอกว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ผลที่เกิดขึ้น

#1. แบ่งปัน – ดำเนินชีวิตตามที่เชื่อ ยืดตัวออกไปให้ไกลกว่าตัวตนเดิม มีใจกว้างขวาง

#2. มีความซื่อสัตย์ – ทำหน้าที่ของคุณ อย่าไปโลภสิ่งของที่ไม่ใช่ของคุณ และพูดความจริง

#3. มีชีวิตที่โปร่งใส – อย่าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ถึงจะอยู่ในอำนาจที่ทำได้ และปฏิบัติดีต่อผู้อื่น

#4. มีความพอใจ และพอเพียง – หยุดไขว่คว้าสิ่งที่ไม่เป็นสาระในการดำเนินชีวิต แต่มุ่งไปที่ชีวิตนิรันดร์ ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่คุณมี

จากหัวข้อด้านบน ฉันสงสัย – ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น? ฉันซื่อสัตย์พอหรือไม่? ฉันเป็นคนอย่างไรลับหลังคนอื่น? ใจกว้างแค่ไหน? โปร่งใสหรือไม่? ตัวตนจริงๆแล้วเป็นคนอย่างไร? สิ่งที่เลือกทำถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่? ฉันพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือเปล่า?

ยากอบ 2:14-26 กล่าวว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติก็ไร้ค่า ฉันต้องการให้ชีวิตพิสูจน์ถึงความเชื่อ – เพื่อร้องประกาศพระนามพระเยซู เช่นเดียวกับยอห์นผู้ให้บัพติศมา ฉันต้องการเป็นสตรีที่เกิดผลเมื่อกลับใจ … ผลที่พิสูจน์ถึงการหันจากบาป และหันมาหาพระเจ้า

… และรายการด้านบนคือจุดเริ่มต้นของฉัน

 

โดย Gwen Smith

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

(Cr. ภาพ www.ynetnews.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.