มุมมองคำอธิษฐาน

มุมมอง

เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตน” (ลูกา 11:1)

คำอธิษฐานจะเปลี่ยนทุกสิ่ง ในคำอธิษฐานผมรับการเตือนถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อนำไปเปรียบเทียบแล้วปัญหาของผมดูเล็กลงไปเลย เวลาอธิษฐาน ปัญหาของผมไม่ได้หนีไปไหน แต่ผมได้รับมุมมองใหม่ๆ

พระเยซูทรงสอนที่เราเรียกว่าคำอธิษฐานของพระเยซู (และไม่มีที่อื่นในพระคัมภีร์ที่เรียกแบบนี้) แต่น่าจะอธิบายว่าเป็นคำอธิษฐานสำหรับสาวก เพราะพระเยซูไม่ได้อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ แต่ทรงสอนให้สาวกตามที่มีการร้องขอ “พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน…” (ลูกา 11:1)

ไม่มีอะไรผิดถ้าจะอธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้คำต่อคำ แต่พวกสาวกกล่าวว่า “ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน…” ไม่ได้ขอให้สอนคำอธิษฐาน

พระเยซูตรัสว่า “”เมื่ออธิษฐาน จงว่า…

‘ข้าแต่พระบิดา

ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวัน

ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น

ขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง’ (ลูกา 11:2-4)

นั่นคือต้นแบบของคำอธิษฐาน เริ่มด้วยการใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของพระเจ้า เพื่อจัดเรียงลำดับทัศนคติใหม่เพราะคุณกำลังทูลต่อพระผู้สร้างกัลปจักรวาล ผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ “ “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” แปลว่า สรรเสริญ ยกย่อง และถวายพระสิริแด่พระนาม ขอแยกพระนามพระองค์ออกจากนามอื่นๆ ขอแสดงความเคารพสักการะต่อพระนามของพระองค์”

ที่จริงแล้วเรากำลังพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ก่อนข้าพระองค์ทูลขอสิ่งใด ขอทูลว่าต้องการทำตามพระประสงค์มากกว่าความต้องการของตัวเอง”

ดูว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนคำอธิษฐานของคุณหรือไม่ ไม่ควรเริ่มด้วยความต้องการ แต่เริ่มด้วยการนมัสการและสรรเสริญ เพื่อจะได้เห็นพระเจ้าในพระสิริของพระองค์ และจะทำให้คุณเห็นปัญหาของคุณอย่างที่เป็นจริง

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ “ปอ ชลวิชญ์” por_nonthawasee_msc)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.