ต.ค. 312015
 

หนีจากอันตราย

“คริสเตียนที่หยุดกลับตัวกลับใจ กำลังทำให้ตัวเองหยุดเติบโต!”

(The Christian who has stopped repenting has stopped growing.)  -John Blanchard-

คริสเตียนเริ่มต้นจากการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป และกลับใจจากบาปผิดที่เคยทำ

คริสเตียนเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าจากการยอมรับในการดำรงอยู่ของพระองค์

คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยผู้ไถ่ตัวเขาให้รอดจากบาป ที่เขาได้กระทำมาทั้งชีวิตและโทษของมัน

คริสเตียนเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการยอมให้พระคริสต์เข้ามาครอบครองและนำชีวิตของเขาในฐานะผู้เป็นเจ้านาย และเป็นเจ้าของชีวิตของเขา

คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับว่า เขาคือคนบาปที่รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อในพระคริสต์ ผู้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเขา โดยไม่เกี่ยวกับความดีหรือสิ่งใด ๆ ที่เขาทำเลย เขาจึงไม่มีอะไรอวดได้

ดังนั้น คริสเตียนที่แท้จริงจะยอมกระทำทุกอย่างที่แสดงออกถึงจิตใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้า และหนึ่งในนั้นก็คือ การรับใช้พระองค์ด้วยใจซาบซึ้งกตัญญู

คริสเตียนที่แท้จริงจะพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวกที่เติบโตเพื่อที่จะสามารถช่วยคนอื่นให้มาหาพระคริสต์ รู้จักพระองค์ และมอบถวายชีวิตให้กับพระองค์ เหมือนดังที่ตัวของเขาเองได้กระทำมาก่อน!

แน่นอนว่า การสำนึกตัวว่า เราเป็นคนบาป เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่เสมอ

แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ยังคงต้องสำนึกและตระหนักอยู่เสมอเช่นกันว่า แม้เราจะรอดจากโทษของบาปที่เราทำมาแล้วตลอดชีวิต แต่กระนั้นเราก็ยังคงอยู่ภายในอิทธิพลของโลกและการล่อลวงของมารอยู่ทุกวัน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีโอกาสที่อาจผิดพลั้งเพราะการทดลองในบางครั้งหรือในบางเวลา

หากเกิดขึ้นจริง…สิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือ รีบสำนึกผิดและสารภาพบาปเหล่านั้นต่อพระเจ้า(และคนที่เกี่ยวข้อง)ในทันที จากนั้นให้รีบละทิ้งบาปนั้น และรีบออกจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราอ่อนแอพลาดพลั้งโดยทันที และตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดพลาดเรื่องเดิมนั้นซ้ำสองอีก

หากเรากระทำเช่นนี้ และแสวงหาพระเจ้า และใช้เวลากับพระองค์โดยลำพังทุกวันจนเป็นนิสัยใหม่ อีกทั้งบังคับตัวเองให้เลือกเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อเพื่อหนุนใจและเสริมสร้างกันและกันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการไปนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องเป็นประจำทุกอาทิตย์ และฉวยโอกาสในการเป็นพยานและแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระคริสต์แก่คนรอบตัวทุกวัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราห่างจากบาปและไม่ทำบาปโดยง่าย ๆ อีกทั้งยังช่วยเราให้มีความรู้สึกไวต่อบาปมากขึ้นและไวยิ่งขึ้น

ดังที่ Oswald Chambers กล่าวไว้ว่า…

“จงวัดความเติบโตในพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคุณ จากความรู้สึกไวที่คุณมีต่อบาป!”

(Measure your growth in grace by your sensitiveness to sin.)

หากคุณมีท่าทีที่ถูกต้อง คือ รู้สึกไวต่ออันตรายที่เกิดจากต่อบาป และหลีกเลี่ยงมันและซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอ ก็เท่ากับว่า คุณกำลังเจริญเติบโตขึ้นในฐานะสาวกแท้ของพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างแน่นอน!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.