ธ.ค. 042015
 

ซาอูลฆ่าดาวิด

แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย (โรม 8:37)

หลังจากที่ดาวิดเอาชนะโกลิอัท ชั่วข้ามคืนท่านกลายเป็นวีรบุรุษของคนอิสราเอล มีเพลงยอดนิยมที่แต่งขึ้นเพื่อท่านโดยเฉพาะ เนื้อเพลงมีว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ” (1ซามูเอล 18:7) ทำให้ซาอูลโกรธแค้นมาก และรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา

ตอนนั้น ดาวิดเป็นเพื่อนที่ดีกับโยนาธานราชบุตรของซาอูล เมื่อรู้ว่าชีวิตใกล้จะจบลง โยนาธานขอดาวิดสัญญาว่าถ้าเขาตาย ดาวิดจะช่วยดูแลลูกๆของเขา ดาวิดจึงตกลง

เมื่อซาอูลตระหนักได้ว่าดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอล จึงพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะสังหารท่าน

สิ่งนี้เตือนให้ผมนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระเยซู ทำให้มารตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราในทันที แน่นอนปัญหาหลายอย่างจบลง – รวมถึงเรื่องสำคัญที่สุด…ความพินาศในบึงไฟนรก…ความว่างเปล่าในจิตใจหายไป มีพระคริสต์เข้ามาแทนที่ ชีวิตมีจุดมุ่งหมายและเกิดสันติสุขภายใน ขณะที่บางปัญหาเริ่มจาง ปัญหาใหม่ก็เข้ามาแทนที่

มีคนกล่าวว่าการกลับใจทำให้หัวใจกลายเป็นสนามรบ

เพราะดาวิดเป็นคนของพระเจ้า ท่านจึงกลายเป็นศัตรูของซาอูล เมื่อคุณเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ คุณก็เป็นศัตรูของมาร ผมชอบพระวจนะจากโรมบทที่ 8:

“แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (ข้อ 35,37)

ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญสิ่งใดในชีวิต พระเจ้ารักคุณ และไม่มีสิ่งใดจะแยกคุณไปจากความรักของพระองค์ได้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.sharingknowledge.org)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)