ธ.ค. 032015
 

มองย้อนกลับไป

พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย (ปัญญาจารย์ 3:11)

บางครั้งเราคิดว่าบางสิ่งในชีวิตเป็นสิ่งที่ดี และมีบางสิ่งที่เลว แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราได้เปรียบที่สามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตด้วยมุมมองที่แตกต่าง เราเริ่มตระหนักว่าบางสิ่งที่เคยคิดว่าดี ที่จริงแล้วเลว และบางสิ่งที่คิดว่าเลวกลับเป็นสิ่งที่ดี

และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ดาวิดถูกเรียกว่าผู้ที่พระเจ้าชอบพระทัย (ดู 1ซามูเอล 13:14) ท่านรู้ดีว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมชีวิตท่าน ดาวิดให้เหตุผลว่าสิ่งที่ท่านต้องฝ่าไปให้ได้ แม้ในยามทุกข์ยาก คือการเตรียมท่านไว้สำหรับเหตุการณ์วันข้างหน้า ดาวิดคิดถูก ท่านถูกเตรียมไว้สำหรับความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่จะตกลงมาบนบ่าของท่าน

หนังสือปัญญาจารย์ 3:11 กล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย”

ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อไปถึงสวรรค์ เราจะเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างสิ้นเชิง เราจะมองย้อนกลับไปในช่วงที่ชีวิตลำบากที่สุด และตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงทำการอยู่ พัฒนาคุณลักษณะ ความอดทน และสำคัญที่สุด การเป็นเหมือนพระคริสต์ในตัวเรา

ผู้เชื่อชอบอ้างข้อพระคำในโรม 8:28 ซึ่งกล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

แต่มีน้อยคนที่จะอ้างข้อต่อจากนั้น “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก”

คำตอบสุดท้ายสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำคือเพื่อให้เราเป็นคนบริสุทธิ์

เป้าหมายของพระองค์คือให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.everysecondcounts16.wordpress.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)