ธ.ค. 172015
 

ไม่เกินเอื้อม

“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย (ยอห์น 14:1-2)

หลายปีมาแล้ว ผมได้ฟังคำพยานของชายชราท่านหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง และจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ผมอึ้งเมื่อได้ยินเขาพูด “รู้มั้ยตอนผมเป็นเด็ก ผมกลัวสวรรค์มาก เพราะคิดว่ามันอยู่ไกลออกไปหลายล้านไมล์”

แล้วเขาพูดต่อว่า “พอน้องชายของผมตาย สวรรค์จึงเป็นที่ๆผมรู้จักใครบางคนที่นั่น และตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อสมาชิกครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายตายจาก สวรรค์จึงไม่น่ากลัวอีกต่อไป แต่กลับเป็นเหมือนบ้านมากกว่าบ้านที่ในโลกเสียอีก คนที่ผมรัก เพื่อนๆ และพระผู้ช่วยให้รอดกำลังรอผมอยู่ที่นั่น”

หลายคนที่ผมรู้จักมักมีภาพบางอย่างของสวรรค์ – หอคอยงามสง่า ถนนทองคำ และประตูมุกดา แต่ความมหัศจรรย์ที่เป็นจริงของสวรรค์คือคนของพระเจ้าที่จากไป อยู่กันที่นั่น และสำคัญที่สุด พระเยซูประทับที่นั่นด้วย จะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้?!

ขณะที่คุณรอคอยบ้านถาวรในสวรรค์ จำไว้ว่าอะไรที่ทำสวรรค์ให้เป็นสวรรค์ : พระเยซูตรัสว่าถ้าเราอยู่ในพระองค์ พระองค์จะเป็นความหวังนิรันดร์ และเป็นจุดหมายปลายทางของเรา จงตั้งใจรอคอยวันที่จะได้พบพระองค์หน้าต่อหน้า ระหว่างที่คอยให้ถึงวันนั้น จงใช้เวลาวันนี้นำผู้อื่นมาถึงสวรรค์นะครับ

ฝากความหวังนิรันดร์ไว้ในพระเยซูคริสต์ พระองค์จะอยู่กับคุณตลอดไปถ้าเชื่อในพระองค์

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.