ธ.ค. 102015
 

ขุดรากถอนโคน

จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย (ฮีบรู 12:14)

ความขมขื่นเป็นมะเร็งทางอารมณ์ที่กลืนกินผู้คนมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยมีดอกไม้บานอยู่ในหัวใจ

แล้วความขมขื่นมันมาจากไหน? ส่วนใหญ่มาจากความเจ็บปวดใจ บางทีคุณอาจถูกทำร้ายในวัยเด็ก ถูกใครปฏิเสธมา หรือถูกให้ออกจากงาน แม้แต่ถูกสมาชิกคริสตจักรมองข้ามก็เป็นได้ ความขมขื่นจะเข้ามาเมื่อความเจ็บปวดไม่ได้รับการเยียวยา

ยังมีทางแก้ไขครับ ถ้าใครทำผิดต่อคุณ และความขมขื่นนั้นมันรุนแรงจนแทบรับรู้รสมันได้ที่ในปาก ถึงเวลาแล้วที่ต้องถูกชำระให้ออกไป จงใช้เสียมแห่งพระวิญญาณขุดรากถอนโคน ขีดวงกลมล้อมรอบคนที่ทำผิดต่อคุณ ให้อภัยพวกเขาโดยเห็นแก่องค์พระเยซูคริสต์

ก้มลงจำเพาะพระพักตร์ของพระเยซู ทูลขอพระคุณและฤทธิอำนาจเพื่อจะขุดรากขมขื่นที่เกาะกุมและยึดพื้นที่ในหัวใจคุณขึ้นมา อย่าปล่อยให้มันปล้นและทำลายความชื่นชมยินดีที่เคยมีไปเสีย

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ : www.mheidenreich.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.