สามัคคีธรรมกับพระเจ้า

สามัคคีธรรมกับพระเจ้า

“คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพวกเขาแค่มีสามัคคีธรรมระหว่างกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า”

(Most Christians do not have fellowship with God; they have fellowship with each other about God.)  -Paris Reidhead-

อะไรจะเกิดขึ้นหากว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจริง ๆ ?

อะไรจะเกิดขึ้น หากว่าเรามีสามัคคีธรรมกับกันและกันอย่างแท้จริง?

คริสเตียนสมัยแรกมีสามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัว พวกเขา

…ได้ยิน

…ได้เห็นกับตา

…ได้พินิจดู และ

…ได้จับต้ององค์พระคริสต์ด้วยมือของพวกเขาเอง

(1ยน.1:1-2)

พวกเขาจึงได้ประกาศให้โลกรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้เห็น และได้ยิน (1ยน.1:3ก)

พวกเขาตั้งใจและทุ่มเทกระทำเช่นนั้นก็เพื่อให้พวกเราในเวลาต่อมาได้รับรู้ ได้รู้จัก และได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์ด้วย (1ยน.1:3ข)

อ.ยอห์นกล่าวว่า การที่ผู้เชื่อได้รู้ความจริงเหล่านี้ จะทำให้ความชื่นชมยินดีของทั้ง อ.ยอห์น และพวกเขามีอย่างเต็มเปี่ยม! (1ยน.1:4)

อะไรจะเกิดขึ้นหากว่า ผู้เชื่อในพระคริสต์อย่างพวกเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจริง ๆ ?

 1. เราจะไม่โกหก แต่จะดำเนินตามความจริง (1ยน.1:6)
 2. เราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด แต่ดำเนินในความสว่าง (1ยน.1:7)
 3. เราจะไวในการสำนึกผิด ยอมรับและสารภาพว่า เราทำบาปและตั้งใจว่า เราจะไม่ทำบาปอีกต่อไป

(1ยน.1:8,10;2:1;3:6,9;3:20;5:18)

 1. เราจะไม่เกลียดชังทำลายหรือฆ่าพี่น้อง แต่จะรักเขาด้วยการกระทำดีมีเมตตาและพร้อมเสียสละ (ชีวิต) เพื่อเขา (1ยน.2:9-11;3:10-12,13-14,16;18;4:7-8)
 2. เราจะชนะมารร้าย และโลก ไม่ใช่พ่ายแพ้แทบทุกเรื่อง (1ยน.2:13-14;1ยน.5:4)
 3. เราจะไม่หลงรักโลกหรือสิ่งของในโลกจนห่างไกลพระเจ้า (1ยน.2:15-17)
 4. เราจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นศัตรูของพระคริสต์จะไม่รับและไม่เชื่อวิญญาณหรือคำสอนเท็จใดที่จะหลอกลวงเราให้ไขว้เขวหรือหลงหาย (1ยน.2:18-22;3:7;4:1)
 5. เราจะรู้จักความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ภายในเราได้ช่วยให้เราเข้าใจ (1ยน.2:27;3:24
 6. เราจะมีความมั่นใจในการพบกับพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา โดยไม่ละอาย และใจของเราก็จะไม่มีอะไรฟ้องผิด (1ยน.2:28;3:21)
 7. เราจะเป็นเหมือนอย่างพระคริสต์ ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา (1ยน.3:2-3)
 8. เราจะไว้วางใจในพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ โดยไม่รู้สึกเป็นภาระ (1ยน.3:23;4:16;5:2-3)
 9. เราจะรู้จักและฟังพระเจ้าและผู้ที่สอนตามพระวจนะของพระเจ้า (1ยน.4:6)
 10. เราจะรู้และมั่นใจว่า เรามีชีวิตนิรันดร์ (1ยน.5:13
 11. เราจะทูลขอพระเจ้า และมั่นใจว่า พระองค์จะทรงฟัง และเราจะได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ (1ยน.5:14-15
 12. เราจะรักษาตัวเองให้พ้นจากรูปเคารพและมารและเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะทรงคุ้มครองเราเสมอไป (1ยน.5:18-21)

วันนี้ คุณมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วหรือยัง?

และมีสิ่งใดบ้างที่พิสูจน์และสำแดงว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณแล้วจริงๆ?

 

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.