ธ.ค. 182015
 

ท่องเที่ยวพักผ่อน

ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก (ยอห์น 6:66)

เมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยให้สาวกทราบว่าการติดตามพระองค์หมายถึงอะไร หลายคนที่ได้ชื่อว่าสาวกต่างก็ทิ้งพระองค์ พระเยซูทรงหันมาหาเปโตรและคนอื่นๆถามว่า “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ” (ยอห์น 6:67)

เปโตรตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์” (ข้อ 68) ผมชอบคำตอบนี้ครับ เปโตรกำลังพูดว่า “พระเยซูครับ เราไม่รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ เราไม่เข้าใจพระองค์ในตอนนั้น แต่สิ่งที่เรารู้คือ – เราจะอยู่กับพระองค์ เราขอผูกพันตนไว้กับพระองค์ และเราอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์”

คุณจะยอมพูดเช่นนี้กับพระเยซูหรือไม่? คุณพร้อมที่จะบอกว่า “พระเยซูครับ ผมอยากให้พระองค์ไปกับผมทุกที่ๆผมไป” แน่นอนเราบอกพระองค์เช่นนี้เวลาจะขึ้นเครื่องบิน “ขอพระองค์อวยพรนักบิน ให้ขับเครื่องบินไปได้อย่างปลอดภัย เครื่องยนต์ไม่ขัดข้อง และให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย” ไม่มีอะไรผิดที่จะอธิษฐานเช่นนี้ หรือขณะที่กำลังเข้าห้องผ่าตัด ขอให้พระเยซูสถิตอยู่ด้วย ให้ควบคุมมือแพทย์ที่ทำหน้าที่ผ่าตัด และขอให้เป็นไปได้อย่างดี

เรากระตือรือร้นอธิษฐานเมื่อเรากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือเจออุปสรรคใหญ่ แต่เราพร้อมที่จะบอกได้หรือไม่ว่า ขอพระองค์ไปพักร้อนด้วยกันกับเรา ออกไปเที่ยวด้วยกับเราคืนนี้ ไปปาร์ตี้ด้วยกัน หรือไปดูหนังด้วยกัน?

จำไว้ว่าพระเยซูทรงจับจ้องที่คุณ กำลังมองคุณ และคุณควรจะเชิญพระองค์ไปได้ในทุกที่ – ไม่ว่าจะคลื่นลมแรง เผชิญวิกฤติชีวิตหรือแม้ในเวลาที่กำลังเพลิดเพลิน เราควรเชิญพระเยซูให้มามีส่วนในทุกสิ่งที่เราทำครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.