ธ.ค. 232015
 
merry christmas

merry christmas

ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา) มัทธิว 1:23

นาทีนี้ คนนับล้านทั่วโลกกำลังเตรียมตัวสำหรับคริสตมาส บางคนเตรียมงานเลี้ยงฉลอง งานพบปะครอบครัว บางคนรีบด่วนซื้อหาของขวัญตามรายชื่อที่มี

คุณเองก็อาจกำลังวิ่งวุ่นหาซื้อเหมือนกัน

คนจำนวนมากหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมวันคริสตมาสเหมือนทุกปี แต่มีกี่คนกันที่รู้ความหมายแท้จริงของวันคริสตมาส? เป็นตำนานลี้ลับหรือ? เป็นเรื่องรื่นเริงใจหรือ? หรือว่าเป็นเรื่องเงิน เรื่องธุรกิจการค้า?

คำตอบคือคริสตมาสเป็นเรื่องความมหัศจรรย์ เรื่องชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว – และยังดำเนินต่อมาในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซู

มหัศจรรย์ประการแรกคือองค์อิมมานูเอลเสด็จมา และตามพระวจนะด้านบน อิมมานูเอลหมายความว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

การสถิตย์อยู่ของพระเจ้าเองในพระเยซูคริสต์ได้ลงมาสู่โลก เป็นเรื่องเหลือเชื่อ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครคาดคิด เจ้าของสวรรค์ลงมาเดินดิน มารับสภาพเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางพวกเรา

และพระบุตรองค์นิรันดร์นี้ยังเคาะประตูคุณอยู่ทุกวัน นี่คือความจริงมหัศจรรย์ของวันคริสตมาส

ความจริงที่แสนมหัศจรรย์ของวันคริสตมาส

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr.ภาพ winterchristmaswallpaper)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.