ธ.ค. 062015
 

สาร CJ 06 Dec 15

6 ธันวาคม 2015

ขอสวัสดีทุกท่านครับ

คณะผู้อภิบาลของ CJ ขอต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยือนทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงในวันนี้

ขอให้ทุกท่านฟังและปฏิบัติตามด้วยความเชื่อฟัง เพื่อจะเกิดผลดีในชีวิตของท่าน

ขอให้เรามาทักทายและสำแดงความรักต่อกันด้วยรอยยิ้ม คำพูด และการกระทำกันนะครับ และ

เวลานี้ขอให้เรามาพาญาติมิตรที่รักให้มารู้จักกับพระเจ้า เพื่อทุกคนจะได้รับความรอด ดีไหมครับ?

ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้เราจะมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้กับผู้ที่ผ่านการพูดคุย ทำความรู้จักและทำความเข้าใจกันระหว่างพี่น้องร่วมกลุ่มและศิษยาภิบาลแล้ว และทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการรับใช้ ทั้งในและผ่าน CJ ของเรา

ผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ อย่างสมบูรณ์ ขอติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานของคริสตจักร (คุณแดง และทีมงาน) ได้ครับ

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อและไปร่วมงานกันมาก ๆ ในงาน “A Charity Christmas” วันที่ 19 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00–21.00น. ที่ BCC

และจัดเวลาร่วมงานคริสตมาส CJ ทั้งภาคเช้า (10.00 ) และเย็น (17.00) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้

อนึ่ง เวลานี้ หนังสือ “คริสตมาสให้ด้วยรัก” (A Charity Christmas) ที่เหมาะสำหรับอ่านเองและซื้อหาไปมอบให้กับคนรู้จัก คนในครอบครัว คนในที่ทำงาน และนักเรียน หรือลูกค้า ฯลฯ ได้พิมพ์ออกมาใหม่ล่าสุด จำหน่าย ในราคาเล่มละ 30 บาท แต่วันนี้ราคาพิเศษ 4 เล่ม 100 บาท ผู้ในสนใจให้ติดต่อได้ที่โต๊ะปฏิคม! (สำหรับผู้ที่ไปร่วมงาน วันที่ 19 ธ.ค. อาจจะได้รับแจกคนละ 1 เล่ม)

            ข่าวประกาศ

  1. ปีหน้า (2016) CJ เราเน้นลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในหัวข้อ “อุปนิสัยคริสเตียน” (Christian Character) 52 หัวข้อ ตลอด 52 สัปดาห์
  2. CJ ของเราจะมีการประชุมรวมสมาชิกในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคมนี้ เวลา 13.00 – 14. 00 น. นี้ ขอสมาชิก CJ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบทิศทาง และความก้าวหน้าของคริสตจักรและมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วย

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยใจรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.