ธ.ค. 122015
 

รับใช้ด้วยรัก

“ความรักเป็นแรงจูงใจสำหรับการรับใช้ ความสุข(ยินดี) เป็นพลังแห่งการรับใช้”

(Love is the motive for serving; Joy is the strength for serving.)

 

เรื่องรับใช้ ใคร ๆ ก็รับใช้ได้!

แต่บรรดาผู้ที่รับการรับใช้สามารถสัมผัสได้เช่นกันว่า ผู้รับใช้นั้น จริงใจในการรับใช้พวกเขาหรือไม่?

การรับใช้เป็นสิ่งที่ดีที่ใคร ๆ ก็ต้องการ แต่หากว่าการรับใช้นั้นมาจากแรงจูงใจที่ผิด หรือมาจากแรงจูงใจที่มีบางอย่างเจือปนแอบแฝหรือมาจากแค่การหวังผลประโยชน์จากผู้รับ โดยปราศจากความจริงใจในการรับใช้ คุณค่าของการรับใช้นั้นก็จะลดหรือตกต่ำลงไป !

การรับใช้บางครั้งอาจเป็นหน้าที่ แต่หากเรากระทำหน้าที่โดยมีความรักเป็นแรงจูงใจ การรับใช้นั้นก็จะสวยงามและเป็นที่น่าปรารถนามากยิ่งขึ้น ในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้เพื่อนมนุษย์ก็เช่นกัน เราควรจะใส่ความรักลงไปในการรับใช้ของเราทุก ๆ ครั้ง

ใช่ครับ เราอาจไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถรับใช้ในเรื่องใหญ่ๆ ได้ แต่หากเราใส่ความรักที่ยิ่งใหญ่ลงไปในการรับใช้เล็ก ๆ ที่เราทำ สิ่งเล็กๆ เหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในทันที!

ยิ่งเรามีความสุข และความยินดีที่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยล่ะก็ เราก็จะเกิดพลังอย่างมหาศาลในการรับใช้เพื่อนมนุษย์รอบข้างของเรา

ในพระคัมภีร์บอกเราว่า … “ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา!”

ยิ่งเรามีความยินดีในพระเจ้ามากเท่าไร เราก็จะยิ่งมีพลกำลังในการรับใช้พี่น้องและคนรอบข้างของเรามากขึ้นเท่านั้น เมื่อความรัก (Love) และความสุขยินดี (Joy) ในพระเจ้ามาบรรจบกัน การรับใช้ล้ำคุณค่าที่กลั่นออกมาจากความจริงใจ ก็จะก่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างขึ้นในพิภพนี้!

วันนี้ คุณปรารถนาที่จะมีส่วนสร้างสิ่งอัศจรรย์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาผ่านการรับใช้ของคุณหรือไม่?

ถ้าคุณต้องการ คุณ… จะเริ่มกับใครดี?

และจะเริ่มเมื่อไร?

ขอตอบที!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.