ธ.ค. 302015
 

คิดก่อนเมา

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18)

เป็นคริสเตียน “ดื่ม” ได้หรือไม่?

พระคัมภีร์มีเรื่องราวของยอห์นผู้ให้บัพติศมา ผู้ที่ถูกเลือกสรรแยกไว้เพื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ในลูกา 1:15 ทูตของพระเจ้าพูดถึงยอห์นว่า “เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้า เขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลย และจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดา”

ยอห์นเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชีวิต ท่านไม่ดื่มทั้งเหล้าองุ่น หรือเครื่องดื่มมึนเมาอื่นๆ โดยส่วนตัว ผมเองไม่เคยดื่ม เป็นเพราะผมมาจากครอบครัวที่ติดเหล้า และเห็นว่าการดื่มนำเรื่องเลวร้ายแบบใดมาได้บ้าง นึกไม่ออกว่ามีสิ่งดีใดๆได้จากการดื่มเหล้า นึกได้แต่เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะเหล้า – บ้านแตก ความรุนแรงโหดร้าย อุบัติเหตุ หลายคนต้องจบชีวิตบนท้องถนนเหตุเพราะคนขับรถเมาเหล้า การดื่มยังบั่นทอนและทำลายสุขภาพอีกด้วย … มีรายการต่อไปได้อีกยาวครับ

การดื่มไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่แย่ลง เราเห็นเรื่องเลวร้ายต่างๆจากหลายคนที่ดื่มเมามายจากในพระคัมภีร์:

โนอาห์ดื่มเหล้าองุ่นเมา แล้วก็นอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่าน

โลทเมาเหล้าองุ่น ทำให้บุตรสาวเข้ามานอนกับท่านโดยไม่รู้ตัว

เบลชัทซาร์ในดาเนียล 5 ดื่มในงานเลี้ยงฉลอง และนมัสการพระเทียมเท็จ จนในที่สุดต้องสูญเสียราชอาณาจักรไป

หลายอาณาจักร หลายครอบครัว อาชีพ งานรับใช้ และชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเพราะการดื่มเหล้า

บางคนอาจพูดว่า “แต่ผมมีเสรีภาพที่จะดื่มครับ ท่านศิษยาภิบาล” ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ ผมก็มีเสรีภาพที่จะดื่ม จะมากน้อยตามความพอใจ แต่ผมไม่ดื่ม อย่างที่ อ.เปาโลกล่าวแก่ผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ – แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ – ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ – แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย”(1โครินธ์ 6:12)

ผมไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครหรือสิ่งใด นอกจากองค์พระเยซูคริสต์ครับ

นี่เป็นความคิดแบบใหม่ – ถ้าคุณไม่ดื่ม คุณก็ไม่มีวันเมา ถ้าคุณดื่ม คุณก็อาจเมา คุ้มเสี่ยงมั้ยครับ?
แต่มีคำถามให้คุณ – เสรีภาพแบบที่คุณอ้างจะทำให้ผู้เชื่อคนอื่นสะดุดล้มลงหรือเปล่า?

1โครินธ์ 8:9 กล่าวว่า “แต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้น ทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไป”

ยอห์นไม่เคยแตะของมึนเมา แต่ท่านกลับ “ประกอบด้วยพระวิญญาณ” พระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าเมาเหล้าองุ่น” ที่จะทำลายชีวิตคุณ แต่ “ให้ประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

ขอให้ร่างกายและจิตใจคุณประกอบด้วยพระวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยเครื่องดื่มมึนเมานะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.tumblr.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.