ธ.ค. 132015
 

Sunday 13 Dec pict

13 ธันวาคม 2016

สวัสดีครับชาว CJ

ดีใจที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้ อย่าลืมนะครับว่า วันนี้ ชาว CJ มีนัดประชุมรวมสมาชิกประจำปี 2015 ด้วยกัน ในเวลา 13.00 -14.00 น. ณ ห้องนมัสการนี้ (ก่อนออกไปร้องเพลงอวยพรตามบ้าน)

ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว คุณ อากิ (กาญจนี) กล้าหาญประกาศตัวรับเชื่อท่ามกลางความยินดีของพวกเราทุกคน!

หวังว่า จะมีผู้ต้อนรับพระคริสต์เช่นนี้ไม่ขาดในแต่ละครั้งที่ผมเชิญชวนให้ประกาศตัวนะครับ

คริสตมาสใหญ่ “ให้ด้วยรัก” (A Charity Christmas) วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดต้อนรับ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี ในเวลา 13.00 – 14.00 น. หน้าหอธรรม รร. กรุงเทพคริสเตียน และต้อนรับอธิบดีกรมศาสนา เวลา 15.45 – 17.00 น. ในหอธรรมฯ

ผู้ใดยังไม่ได้ซื้อหนังสือ “คริสตมาสให้ด้วยรัก” ไปมอบให้เป็นของขวัญแด่ญาติมิตร /เพื่อนบ้าน /ครูอาจารย์/ลูกศิษย์/ลูกน้อง/ลูกพี่ ฯลฯ ขอรีบติดต่อซื้อก่อนหมดนะครับ 4 เล่ม 100 บาท!

และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อและเข้าร่วม “คริสตมาสสำคัญของ CJ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ทั้ง 2 รอบ

  1. ในตอนเช้า (นมัสการ) เวลา 00 – 12.00 น.
  2. ในตอบเย็น เวลา 00 – 21.00 น.

ขอพาญาติมิตรที่รักมาเยอะๆ นะครับ เราเอาอยู่!

ขออธิษฐานเผื่อและไปหนุนใจ CL ในตอนบ่าย (20 ธ.ค.) ด้วยก็ดี

CL มีคริสตมาส “ADD Friend” เวลา 13.00 น. พาเพื่อนไม่เป็นคริสเตียนไปร่วมได้ (แล้วพากลับมา CJ ใหม่อีกรอบก็ยังได้)

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ!

อย่าลืม …บ่ายวันนี้ พบกัน

ด้วยใจรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.