ธ.ค. 252015
 

มั่งมีสู่ยากจน

เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์ (2โครินธ์ 8:9)

ในความเป็นจริง เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องของจากความยากจนสู่ความมั่งมี แต่เป็นเรื่องของความมั่งมีสู่ความยากจน เป็นเรื่องการละจากพระเกียรติสิริแห่งฟ้าสวรรค์มาสู่โลกใบนี้ พระเยซูน่าจะถือกำเนิดมาในคฤหาสน์หรูที่สุด ในย่านที่ชื่อว่าแพงที่สุดในเมืองดังของโลก พระองค์น่าจะเกิดมาในราชนิกูลที่มีต้นกำเนิดสูงส่ง แต่งพระวรกายด้วยเสื้อผ้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจากห้องเสื้อชั้นสูง พระองค์น่าจะมีเหล่าทูตสวรรค์เป็นกองทัพมาคอยปรนนิบัติทุกย่างก้าว แต่พระองค์ไม่มีสักสิ่งที่เอ่ยมา … กลับทรงถ่อมพระทัยลงเพื่อเรา

เราอ่านใน 2โครินธ์ 8:9 “…แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” พระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ เหมือนทารกน้อยทั่วไป ต้องการการเลี้ยงดูเอาใจใส่ และได้รับการปกป้อง พระผู้สร้างกัลปจักรวาลได้ถือกำเนิดมาในคอกเลี้ยงสัตว์แห่งเบธเลเฮม

เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆของเรื่องราววันคริสตมาส เราต่างก็มองเรื่องนี้งดงามเหมือนฝัน พลาดจากความเป็นจริงที่ไม่ได้สวยงามแต่มีความหมายมากล้น ในคอก (หรือในถ้ำ) เลี้ยงสัตว์นี้ที่ทั้งชื้นและหนาวเย็น มีกลิ่นสาบของสัตว์ที่พระเยซูคริสต์ทรงถือกำเนิดมา พระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่ได้มาในสภาพของกษัตริย์ ไม่มีผ้าไหมหรือผ้าทอริ้วทองมารองรับ แต่มาในสภาพทารกน้อยในผ้าพันตัวที่ทั้งเก่าและขาด

พระเยซูทรงละจากพระเจ้าผู้ครอบครองมาเป็นผู้รับใช้ จากพระสง่าราศีของพระเจ้ามายังคอกสัตว์ มีคนกล่าวว่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้เริ่มจากบานพับประตูคอกสัตว์ที่เปิดออกเพื่อต้อนรับพระองค์ในเบธเลเฮม

อย่าลืมนึกถึงพระเยซูที่ทรงละจากสวรรค์มาเพื่อพวกเรา ทรงยอมถือกำเนิดในรางหญ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีบ้านบนสวรรค์นะครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ: www.deseretnews.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.