ธ.ค. 242015
 

ส่งต่อข่าวประเสริฐ

ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด (ลูกา 2:10-11)

เมื่อพูดถึงเรื่องราวคริสตมาส พระวจนะด้านบนเป็นหนึ่งในตอนที่ผมชอบ เพราะเป็นแผนการใหญ่ของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้ พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราลืมพระประสงค์แท้จริงที่น่าทึ่งถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ … เราต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ออกไปสู่ผู้คน

และในเรื่องราวการถือกำเนิดมาของพระผู้ช่วยให้รอด จำเป็นยิ่งที่เราต้องไม่พลาดคำสั่งสำคัญ พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้เราได้ยินถึงข่าวดีแห่งความรักและการให้อภัย แล้วนิ่งเฉยไม่นำไปบอกคนอื่น ตราบใดที่ยังมีผู้คนจำเป็นต้องได้ยินข่าวแห่งพระคุณนี้ เรามีสิทธิพิเศษที่จะแบ่งปันข่าวนี้ออกไป

ที่น่าเศร้าคือ หลายคนทุกวันนี้มองไม่เห็นความจำเป็นที่จะนำข่าวประเสริฐออกไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก พวกเขาพอใจแค่อยู่ในพื้นที่สะดวกสบายและนิ่งเฉยต่อข่าวสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องประกาศออกไป

ในพระคริสต์ เราถูกนำเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยไม่ได้ชวนคนอื่นมาเข้าเฝ้าด้วย

ทั้งคำพูดและการกระทำ แบ่งปันเรื่องราวคริสตมาสกับผู้อื่นและทูลขอพระเจ้าให้นำพวกเขาไปจนถึงพระองค์

คริสตมาสเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับผู้อื่น เชิญชวนพวกเขาเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr. ภาพ www.livescience.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.