ธ.ค. 292015
 

อย่าด่วนตำหนิ

“ขณะที่นางอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่นั้น เอลีสังเกตเห็นริมฝีปากของนางฮันนาห์อธิษฐานอยู่ในใจ และริมฝีปากของนางขมุบขมิบแต่ไม่ได้ยินเสียงของนาง เอลีก็คิดว่านางเมาเหล้าจึงกล่าวกับนางว่า “เธอจะเมาไปอีกนานเท่าใดจงเลิกดื่มเหล้าองุ่นเสียเถอะ” (1ซามูเอล 1:12-14)

ความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ผู้ที่ทำไห้ผู้อื่นเข้าใจผิดอาจทำไปโดยไม่รู้ตัว และอาจเกิดจากบุคคลที่เราเคารพนับถือ เช่นเรื่องของปุโรหิตเอลีกับนางฮันนาห์

นางฮันนาห์มีความทุกข์ใจที่ตนเป็นหมันและมีปัญหาที่บ้าน เธอระบายความทุกข์ในใจกับพระเจ้าที่พระวิหารโดยมีเอลีปุโรหิตอยู่ใกล้ๆ การระบายความทุกข์ของเธอทำให้เอลีเข้าใจไปว่าเธอเมาเหล้าจึงตำหนิเธอ

นี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคน อย่าด่วนตำหนิใคร อย่าด่วนวินิจฉัยใครโดยไม่หาข้อมูลเพียงพอ สิ่งที่เห็นภายนอกอาจไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้ เป็นความเข้าใจผิดของเรา

คำพูดของเราอาจทำร้ายจิตใจ ทำลายความรู้สึก ทำลายมิตรภาพ และทำลายความเคารพนับถือต่อกัน ก่อนตำหนิให้เราเปิดใจรับฟังปัญหา เราอาจเปลี่ยนท่าทีและน้ำเสียงของเราเหมือนเอลีเปลี่ยนจากคำตำหนิเป็นคำอวยพรหลังได้รับฟังปัญหาของนางฮันนาห์แล้ว

นางฮันนาห์เป็นแบบอย่างที่ดีสอนเรา ถึงแม้ว่านางจะถูกตำหนิ ถูกเข้าใจผิดแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์ใส่ผู้รับใช้ แต่เธอแสดงความสุภาพไม่ตอกกลับ แต่ได้อธิบายให้เอลีฟังจนเข้าใจ เอลีจึงหันมาอวยพรเธอ

อย่าด่วนวิจารณ์ใคร เหมือนเอลีและและอย่าด่วนมีปฏิกิริยาตอกกลับทันทีเหมือนฮันนาห์

…วีรชัย โกแวร์…

(Cr. ภาพ : www.thefools.org)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)