ธ.ค. 202015
 

ศจ ธงชัย

20 ธันวาคม 2015

สวัสดีครับชาว CJ

ดีใจที่ทุกท่านมาคริสตจักรได้ในวันนี้

ขอให้เราแสดงความรักเมตตาต่อกัน ทั้งด้วยสายตา รอยยิ้ม คำพูดและการกระทำนะครับ!

ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะบอกว่าเรารักพระเจ้า แต่เรารักคนที่เราเห็นไม่ได้

ไม่ว่าเขาจะไม่น่ารักตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอก ด้วยวาจาหรือความประพฤติของเขาก็ตาม ก็ขอให้วันคริสตมาสนี้จ จะเป็น “วันแห่งการให้อภัย” ของเราเหมือนที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเราในวันคริสตมาส โดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเป็นของขวัญไถ่บาปคนที่ไม่น่ารักอย่างพวกเรา

…เราจึงควรที่จะกระทำตามเช่นเดียวกันจริงไหม?

ในทำนองเดียวกัน หากว่าเราได้กระทำผิดต่อผู้ใดด้วยทัศนคติในใจ คำพูด กิริยา ท่าทางหรือการกระทำใด ๆ ก็ขอให้เรารวบรวมความกล้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ไปหาคนที่เราทำผิดต่อเขาและขออภัยเขา โดยทำให้วันนี้เป็น “วันแห่งการขออภัย” เช่นกัน

ขอให้ CJ ในปี 2016 เป็นปีแห่งชีวิตอย่างพระคริสต์ เป็นปีแห่งชีวิตที่เป็นแบบอย่างของสาวก เป็นปีแห่งการสำแดงอุปนิสัยคริสเตียนที่โลกสามารถเห็นชัดเจน

 

ด้วยใจรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)