ธ.ค. 212015
 

ดาวแห่งเบธเลเฮม

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ (ยอห์น 1:5)

ทุกๆคน ในบางจุดของชีวิตต้องฝ่าไปในช่วงเวลาแห่งความมืด ไม่ว่าจะความมืดแห่งความผิดหวังล้มเหลว ความมืดดำของบาป ความมืดมิดแห่งความโศกเศร้า เราไม่อาจหนีพ้นความจริงว่าความมืดนั้นอยู่รอบตัวเรา ความมืดทำให้หลายคนสงสัยว่ามันจะชนะเราหรือ? มันจะมีชัยเหนือเราจริงหรือ?

คำตอบของคำถามนี้เฉลยมาเมื่อกว่าสองพันปีที่แล้ว เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบังเกิดในโลก สำหรับหลายคนช่วงเวลานั้นคิดว่าความมืดกำลังชนะแน่ และในขณะที่คนส่วนใหญ่กลัวความมืดจากการกดขี่ข่มเหงของอาณาจักรโรมัน พระเยซูทรงเปิดตาพวกเขาให้พบความจริงว่ายังมีบางสิ่งที่มืดยิ่งกว่า…ความมืดบอดของบาปในตัวพวกเขา

แต่ในท่ามกลางความมืดมิดนั้น พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อส่องสว่างอย่างยิ่งใหญ่ … ความสว่างที่เจิดจ้าจนใครก็ตามที่ได้พบ ได้มีประสบการณ์ในความสว่างนั้นจะเปลี่ยนไปชั่วนิรันดร์

พระเจ้าทรงส่งคำตอบที่ชัดเจนในช่วงเวลานั้นที่เหมือนความมืดจะท่วมท้นจนกลืนกิน ในที่สุดความดีจะมีชัยเหนือความชั่ว พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็มีชัยเหนือความบาปและความตาย จงวางใจในพระองค์เพื่อจะได้รับชัยชนะเช่นนี้

ในพระคริสต์ คุณมีชัยเหนือความมืด เหนือความบาป และเหนือความตายได้ จงวางใจพระองค์เสียในวันนี้นะครับ!

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr. ภาพ : www.sanantonoiskywatch.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.