ธ.ค. 262015
 

ก้าวข้ามไป

“คุณไม่เคยแก่เกินไปจนไม่อาจตั้งเป้าหมายใหม่หรือฝันในสิ่งใหม่ ๆที่ไม่เคยฝันถึง!”

(You are never too old to set another goal or to dream a new dream.)   -C.S. Lewis-

 

ในที่สุดก็ถึงวันปีใหม่แล้ว !

ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใด

ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด (หรืออาจสับสนทางเพศ)

ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ไม่ว่าเราจะชื่นชมที่สมหวัง หรือเจ็บปวดที่ผิดหวัง

กล่าวได้ว่า ไม่ว่าเราเจอะเจออะไรบนเส้นทางชีวิต ที่ผ่านมา ขอให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ และเริ่มต้นนับ 1 ใหม่!

ขอให้เราตั้งต้นที่จะคิดจะฝันสิ่งใหม่ ๆ ที่สังขารของเราพอจะทำไหว อย่าให้สังขารหรือสิ่งที่ประสบมาในวันวาน ทำให้เราขยาดที่จะก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้!

วันนี้ ขอให้เรากล้าฝันใหม่ และกล้าลงมือทำสิ่งเหล่านั้นด้วยใจสู้ บางทีชีวิตของเราอาจต้องเริ่มต้นทำสิ่งที่เราควรทำตั้งนานแล้ว แต่ไม่ได้ทำ เพราะเรากลัว กังวลหรือยุ่งมากเกินไปในวันวานที่ผ่านมา!

ขอให้เราจะไม่จำกัดความฝันของเรา เพียงแต่ขอให้แน่ใจว่า ความฝันของเรานั้นไม่ขัดแย้งหรือสวนทางกับความจริงที่พระเจ้าประทานให้ ซึ่งเรารับรู้รับทราบแล้ว ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังนั้น เราฝันได้เสมอ ขอเพียง แต่อย่าเพ้อฝันจนเกินไป นั่นคือ ขอให้เราฝันในสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะกระทำให้สำเร็จตามนั้นได้ อย่าเป็นเพียงแค่การฝันกลางวัน!

เราไม่ต้องฝันไกล เราไม่ต้องฝันใหญ่ แต่ขอให้เราฝันในฝันเดียวกับที่พระคริสต์ได้ประทานให้แก่บรรดาวีรบุรุษแห่งความเชื่อในอดีตที่ผ่านมา ขอเพียงอย่าให้เป็นฝันที่ต้องการตอบสนองความอยากส่วนตัวของเราเท่านั้น แต่ขอให้เราฝันที่ทำในสิ่งที่เราใช้เวลาที่มีอยู่หรือที่มีเหลืออยู่ในโลกนี้ อย่างคุ้มค่า และเกิดผลมากที่สุดต่อแผ่นดินของพระองค์!

จะดีไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ : www.theconsigliori.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.