ธ.ค. 272015
 

สาร 27 12 15

27 ธันวาคม 2015

สวัสดีครับชาว CJ

เรากำลังก้าวจากคริสตมาสสู่ปีใหม่ ขอให้เราตั้งปณิธานที่จะกลับตัวกลับใจ เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าด้วยการคิดและลงมือทำ

  1. สิ่งเก่าที่ดีอยู่แล้ว – ให้ดียิ่งขึ้น
  2. สิ่งใหม่ที่ดีกว่า – ให้เกิดขึ้น

ขอให้ปี 2016 จะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายและของ CJ (เท่าที่ผ่านมา)

ขอให้เราจะสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอให้เราจะรักกันโดยไม่มีเงื่อนไข

ไม่ใช่ว่า ถ้าเธอดีฉันจะรัก ถ้าเธอไม่ดีฉันจะเกลียด

เราต้องรักและให้อภัยแก่กันและกันอยู่เสมอ เพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ผิดพลาดเลย

ผู้ใดทำเลวมา 90 เปอร์เซ็นต์ และมาทำดีตอน 10 เปอร์เซ็นต์ตอนท้าย เราล้วนยินดีต้อนรับเพราะนับเป็นสิ่งที่ดี

แต่หากผู้ใดทำดีมา 90 เปอร์เซ็นต์และมาพลาดไปตอน 10 เปอร์เซ็นต์ตอนท้ายแล้วเราจะเลิกคบกันนั้นก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก จริงไหม?

สิ่งที่เราควรทำคือ…ขอให้เราเคียงข้างช่วยเหลือกัน ตักเตือนแนะนำ และเสริมสร้างกันและกันให้กระทำในสิ่งที่ดี ที่พระเจ้าประสงค์ และเติบโตขึ้นไปด้วยกัน

ขอให้คริสตจักรของเรามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้คือ

Unity –> Purity –> Maturity

(เป็นหนึ่ง) (บริสุทธิ์) (บรรลุวุฒิภาวะ)

ฉะนั้น นับตั้งแต่มกราคม–ธันวาคม 2016 คริสตจักรCJ ของเราจะเน้นการเสริมสร้างอุปนิสัยคริสเตียนในชีวิตของสมาชิกแต่ละคน (รวม 50 การ)

และผู้ใดที่ต้องการจะเป็นสมาชิก CJ ก็สามารถสมัครได้แล้วครับ แต่ต้องสมัครใจที่จะขอเข้าร่วมเป็น 1 เดียวกันกับพี่น้องและคริสตจักรของเราก่อนนะครับ

ขอย้ำอีกครั้งว่า ทุกท่านที่พอใจมาที่ CJ แห่งนี้ ท่านสามารถมาได้ทุกเวลา เรายินดีต้อนรับท่านด้วยความเต็มใจ แต่หากผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิกของ CJ ท่านต้องมีใจถ่อมลงด้วยการเต็มใจรับใช้ เต็มใจให้ความร่วมมือกับคริสตจักร ในฐานะเจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์ ไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่ผู้เรียกร้อง แต่เป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจ ไร้ทิฐิ ไม่มีศักดิ์ศรีค้ำคอ ไม่มีเงื่อนไข มีแต่ใจบริสุทธิ์ที่ต้องการปรนนิบัติพระเจ้าและพี่น้องผ่านคริสตจักร และยินดีที่ทำตามกฎกติกาของคริสตจักร เข้าเป็นสมาชิกที่เต็มใจร่วมมืออย่างสุดกำลัง พร้อมพบปะกับศิษยาภิบาลและผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้ตามนัดหมาย

หากผู้ใดเป็นสมาชิก CJ แล้วก็อย่าลืมในปณิธาน 12 ข้อของคริสตจักร และหากผู้ใดจะรับเชื่อหรือรับบัพติศมาหรือเป็นสมาชิก CJ ก็ขอกรุณาติดต่อได้ที่คุณ แดง คุณเอ๋  หรือคุณโบ

ขอพระเจ้าอวยพรให้ CJ ของเราเจริญเติบโตด้วยความรัก ความสามัคคี อย่างยิ่งตลอดไป

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.