มุ่งสู่โลกด้วยพันธกิจแห่งความเมตตา

การให้อภัยของพระเยซู

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21)

ไม่มีบาปใดที่กันคุณไม่ให้เข้าสวรรค์ได้ และก็ไม่มีศาสนาใดในโลกที่พาคุณเข้าไปได้

ทางเดียวที่สามารถนำคุณเข้าสวรรค์ได้คือรับการอภัยที่เกิดจากการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณน้อมรับการอภัยนี้แล้ว พระเยซูจะรับคุณไว้และเปลี่ยนแปลงคุณ…และจะประทานฤทธิอำนาจให้คุณโดยการสถิตอยู่ด้วยเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์!

ในพระคัมภีร์ใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่าการกลับใจ การบังเกิดใหม่ ความรอด ได้รับการช่วยกู้ และการเกิดใหม่นี้มีให้กับทุกคน และนี่คือเหตุผลที่ทำไมคุณและผมในฐานะผู้เชื่อกำลังอยู่ในพันธกิจแห่งพระเมตตา … พันธกิจเดียวกับที่นำให้พระเยซูเสด็จลงมาบังเกิดในโลก

เราต้องมุ่งออกในโลกที่ผู้คนมีชีวิตแตกหักและล่มสลายในความบาปของตนเอง เราต้องออกไปสู่โลกนี้ด้วยพันธกิจแห่งความเมตตาและกล่าวว่า “พระเยซูรักคุณ พระองค์จะอภัยให้คุณเพราะสิ่งที่พระองค์ได้กระทำที่บนกางเขน และด้วยฤทธิอำนาจในการคืนพระชนม์ของพระองค์”

คนส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้เชื่อว่าพระเจ้าโกรธพวกเขา…และเป็นเพราะบาปของพวกเขาที่ทำให้ไม่อาจรอดได้ แต่เรามีข่าวแห่งความหวังและพระคุณ … ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาและปรารถนาให้พวกเขาได้รับความรอดที่พระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อพวกเขา

คุณพร้อมจะสละชีวิตให้พันธกิจแห่งความเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักกับพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่?

จงมุ่งเข้าไปในโลกพร้อมกับพันธกิจแห่งความเมตตานะครับ

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr.ภาพ The Passion of the Christ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.