พระเยซูคือใครสำหรับคุณ?

พระเยซูคือผู้ใดสำหรับคุณ 1

และเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอด ผู้ใดยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงสถิตอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า (1ยอห์น 4:14-15)

ผมรักประวัติศาสตร์ และเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ผมนึกถึงบางชื่อที่ยิ่งใหญ่และโด่งดัง คนที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ : ชาเลมาน เชคสเปียร์ โยน ออฟอาร์ค วอชิงตัน และ ลินคอล์น

แต่ในท่ามกลางรายชื่อบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ไม่มีนามอื่นใดที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้ เว้นแต่พระเยซูคริสต์ จากรายนามบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูผู้เดียวที่ช่วยให้รอดได้ ที่จริงพระนาม “เยซู” มีความหมายว่า “พระผู้ช่วยให้รอด”

ไม่มีอะไรผิดถ้าเราจะชื่นชมบุรุษและสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก แต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้ในเมืองเล็กๆชื่อเบธเลเฮม ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่บนโลกนี้ – อย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน – พระองค์เองเสด็จลงมานำมาซึ่งความรอด

พระเยซูไม่ใช่ผู้ช่วยให้รอดเฉยๆ แต่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ไม่ใช่เป็นหนึ่งในท่ามกลางผู้ช่วยให้รอดอื่นๆ แต่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวเท่านั้น อย่าผ่านเลยคริสต์มาสไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะความจริงมหัศจรรย์นี้ พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยคุณให้รอด วางใจในพระองค์ และให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของคุณ

จงวางใจในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ในฐานะบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตรื แต่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr. ภาพ : www.pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.