สารจากศิษยาภิบาล

03 12 16

3 มกราคม 2016

สวัสดีปีใหม่ครับ ชาว CJ

ขอต้อนรับทุกท่านในนามของคณะผู้อภิบาล และศิษยาภิบาลนะครับ!

ขอเชิญชวนสมาชิก CJ ของเราและญาติมิตร รวมทั้งผู้มาเยี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ของคริสตจักรดังนี้

 1. ทุกวันอาทิตย์ ที่CJ

8.00 – 8.30 น. – อาหารเช้า /สามัคคีธรรม (ชั้น 3)

8.30 – 9.00 น.– อธิษฐาน

9.00 – 10.00 น. –ศึกษาพระคัมภีร์/บทเรียนพิเศษ แยกห้อง (ชั้น 3 / ชั้น 6)

หมายเหตุ จะมีการเรียนรวมทุกชั้นสอนโดยผม เดือนละ 1 ครั้ง (ชั้น 6)

     ตารางเวลาที่ผมสอนคือ

 1. วันที่ 10 มกราคม
 2. วันที่ 7 กุมภาพันธ์
 3. วันที่ 13 มีนาคม
 4.  วันที่ 17 เมษายน
 5.  วันที่ 1 พฤษภาคม
 6.  วันที่ 5 มิถุนายน
 7.  วันที่ 17 กรกฎาคม
 8.  วันที่ 7 สิงหาคม
 9.  วันที่ 4 กันยายน
 10.  วันที่ 2 ตุลาคม
 11.  วันที่ 13 พฤศจิกายน
 12.  วันที่ 11 ธันวา

10.15 – 12.15 น. – นมัสการพระเจ้า (ชั้น 6)

สำหรับภาคบ่าย – จะมีรายการพิเศษ/ชั้นเรียนเป็นระยะ ๆ

 1. ทุกวันจันทร์ – ที่บ้านครูเอ๋ (ที่ซอยลาซาล 77) เวลา 19.00 น. กลุ่มแคร์
 2. ทุกวันอังคาร –ที่บริษัท LoveIs (ทองหล่อ 23)

18.00 – 19.00 น –อาหารเย็น            19.00 – 21.00 น.– กลุ่มแคร์ /แบ่งปัน/สามัคคีธรรม/ศึกษาพระคัมภีร์

 1. ทุกวันพฤหัส – ที่ CJ

18.00 – 19.00 น.– อาหารเย็น           19.00 – 21.00 น. – สามัคคีธรรม/อธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

อนึ่ง เราจะมีรายการพิเศษที่สำคัญคือ

 1. การประชุมรวมสมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. ค่ายคริสตจักรของ CJ

ในปี 2016 คือ 12-14 สิงหาคม 2016 ขอทุกท่านอธิษฐานเผื่อ/เก็บเงิน /ล็อคเวลา/วางงาน/เตรียมตัวไปร่วมให้ได้นะครับ

2 รายการนี้ถือว่าเป็นภาคบังคับ (A must) ของสมาชิก CJ ทุกคนเลยครับ!

อนึ่ง เราจะมีการเชิญชวนให้มีการตอบสนองรับเชื่อในทุกวันอาทิตย์ที่ผมเทศนาและจะมีการให้บัพติศมาปีละ 4 ครั้ง โดยจะประกาศตารางเวลาให้ทราบในครั้งต่อไป

ขอให้เราทักทาย อวยพร เผื่อเฟื้อ และอธิษฐานเผื่อกันก่อนกลับบ้านนะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาวันนี้นะครับ

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.