เรียกให้มาเป็นสาวก

สร้างสาวก

ท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลีชาบุตรชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยโคสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้า และท่านอยู่กับโคคู่ที่สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่าน (1พงศ์กษัตริย์ 19:19)

พันธกิจของผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่อยางเอลียาห์กำลังจะจบลง พระเจ้าได้นำให้ท่านส่งเสื้อคลุมต่อ แปลว่าการทรงเรียกที่พระองค์มีเหนือเอลียาห์กำลังจะถูกส่งให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อโดยใช้สัญลักษณ์ในการถอดและวางเสื้อคลุมลงบนคนต่อไป

ที่น่าสนใจ ผู้ที่เอลียาห์วางเสื้อคลุมต่อให้มีชื่อคล้ายกับท่าน – เอลีชา – เอลีชาไม่จำเป็นต้องรับหน้าที่ในการเป็นผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลคนต่อไป ท่านมีสิทธิเลือก ท่านอาจจะพูดว่า “โอเค ขอบาย มันมากเกินไปสำหรับผม” แต่ท่านไม่ได้ทำเช่นนั้น ท่านยอมรับการทรงเรียก

เอลีชากำลังทำในสิ่งที่คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรทำ ไม่ว่าจะเป็นนักเทศน์ มิชชันนารี หรือเป็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ยากลำบากนี้ คุณถูกเรียกให้มาช่วยผู้อื่น หลังจากรู้จักพระเยซูมาระยะหนึ่ง คุณจำเป็นต้องเลี้ยงดูผู้อื่น สตรีที่สูงวัยกว่าควรเป็นพี่เลี้ยงให้กับสตรีที่เด็กกว่า ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าควรเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกหนุ่มๆ

ที่จริงนี่คือส่วนหนึ่งของพระมหาบัญชา พระมหาบัญชาไม่ใช่แค่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ พระมหาบัญชาคือให้ออกไป-

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

เป้าหมายคือออกไปบอกผู้คนเรื่องพระเยซู นำพวกเขามาถึงพระองค์ อธิษฐานนำพวกเขามาอยู่ภายใต้การเลี้ยงดู ช่วยพวกเขาให้ยืนและเดินหน้าได้ฝ่ายวิญญาณ

เราต่างก็มีส่วนที่ต้องทำ ผมคิดว่าบางทีระหว่างเส้นทาง การประกาศถูกจับแยกออกจากการสร้างสาวก แต่คุณจำเป็นต้องมีคริสเตียนใหม่ๆ —และคริสเตียนใหม่ๆพวกนี้ต้องการคุณครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.raising-happy-chickens.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.