พระวจนะที่ฉันรัก

พระวจนะที่ฉันรัก

“We must allow the Word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency and to overthrow our patterns of thought and behavior.”  John R.W. Stott

“เราต้องยินยอมให้พระวจนะของพระเจ้า เผชิญหน้ากับเรา รบกวนความมั่นคงของเรา กัดเซาะความพึงพอใจของเรา และล้มล้างรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของเรา!”

พระวจนะของพระเจ้าเป็นดุจยาดีที่เยียวยารักษาชีวิตของเราได้ แต่เราต้องรับมา และกินลงไป หรือรับการฉีดเข้าเส้นโลหิตของเรา หากเรามียาดีอยู่ในมือหรืออยู่ตรงหน้า แต่ไม่กินหรือดื่ม  ต่อให้เป็นยาวิเศษจากสวรรค์ก็ไร้ประโยชน์

หลายคนมาโบสถ์นานนับสิบปี  หลายคนมีพระคัมภีร์มากนับสิบเล่ม แต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา…ทำไม?

ก็เพราะว่า พวกเขาไม่ยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในความคิดและจิตใจ แค่รับมาไว้เฉย ๆ ประดับสมองหรือความรู้เท่านั้น

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบประดุจเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตใหม่(อันเป็นนิรันดร์) แต่หากเราไม่นำลงมาปลูกในดินแห่งจิตใจของเรา ต่อให้มีเมล็ดนั้นเก็บไว้มานานนับพันปีก็ไม่เกิดผลิตผลแต่อย่างใด

” 22ที่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​ชำระ​จิต‍ใจ​ของ​ท่าน​ให้​บริ‌สุทธิ์​แล้ว ด้วย​การ​เชื่อ‍ฟัง​ความ​จริง จน​มี​ใจ​รัก​พวก​พี่​น้อง​อย่าง​จริง​ใจ ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จง​รัก​กัน​ให้​มาก​ด้วย​น้ำ​ใส​ใจ​จริง 23ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​บัง‍เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​พันธุ์​มตะ แต่​จาก​พันธุ์​อมตะ คือ​ด้วย​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า​อัน​ทรง​ชีวิต​และ​ดำรง​อยู่ 24เพราะ‍ว่า บรร‌ดา​เนื้อ‍หนัง​ก็​เป็น​เสมือน​ต้น‍หญ้า และ​บรร‌ดา​ศักดิ์‍ศรี​ของ​เขา​ก็​เป็น​เสมือน​ดอก‍หญ้า ต้น‍หญ้า​เหี่ยว​แห้ง​ไป และ​ดอก​ก็​ร่วง​โรย​ไป 25 แต่​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า​ยั่ง‍ยืน​อยู่​เป็น​นิตย์  พระ‍วจนะ​นั้น​คือ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​ที่​ได้​ประ‌กาศ​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ทราบ​แล้ว”  (1เปโตร1:22-25)

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบดุจกระจกเงา แต่หากเราไม่เคยหยิบขึ้นมาส่องดูหน้า หรือไม่เคยไปยืนดูตัวเองที่หน้ากระจกใหญ่ ต่อให้กระจกใบนั้นจะชัดใสมากลักปานใดก็ไร้ความหมาย(ยากอบ1:23-25)

 พระวจนะของพระเจ้าเปรียบดังอาหารที่จำเป็นต่อชีวิต เป็นทั้งอาหารอ่อน และอาหารแข็ง เหมาะกับคนในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรเป็นผู้ใหญ่ที่ทานแต่อาหารสำหรับเด็กโดยไม่รู้จักโต (ฮีบรู 5:12-14)    

“เช่น​เดียว​กับ​ทารก​แรก​เกิด จง​ปรารถ‌นา​น้ำนม​ฝ่าย​วิญญาณ​อัน​บริ‌สุทธิ์ เพื่อ​โดย​น้ำ‍นม​นั้น​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เจริญ​ขึ้น​สู่​ความ​รอด”  (1เปโตร 2:2)

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนตะเกียง ประทีป หรือโคมไฟ หากเราไม่จุดหรือไม่เปิด บรรดาสิ่งที่ให้ความสว่างเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ (สดุดี119:105-106)

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบดังค้อนและไฟ ที่สามารถทุบทำลายหรือเผาสิ่งที่ขวางกั้นหรือสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์

หากเราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ทะลุทะลุทะลวงกำจัดกำแพงที่ขวางกั้นความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เราก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นความเจริญในชีวิตของเราได้ (เยเรมีย์23:29)

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบดุจพระแสงฝ่ายวิญญาณหรือดาบ 2 คม ที่ใช้รับมือกับการโจมตีของศัตรู หากไม่มีดาบเป็นอาวุธหรือมีแต่ไม่ใช้ป้องกันตัว เราก็ไม่อาจรอดชีวิตจากการโจมตีของศัตรู(อย่างมาร)ได้ (เอเฟซัส 6.17)  และหากไม่มีมีดหมออันคมกริบสำหรับการผ่าตัด  เราก็ไม่มีทางได้รับการผ่าและตัดเอาก้อนเนื้อหรือเชื้อโรคร้ายออกจากตัวของเราได้ (ฮีบรู 4:12-13)

พระวจนะของพระเจ้าเปรียบดังบทเพลงหนุนจิตชูใจจากสวรรค์เพื่อเราและคนรอบตัว หากเรามีบทเพลงอันไพเราะเพราะพริ้งอยู่กับตัวแต่เราเองกลับไม่ฟังหรือไม่ขับร้อง บทเพลงเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายอะไรต่อเราหรือคนคนอื่น ๆ เลยช่างน่าเสียดายยิ่ง! (สดุดี 119:54)

กล่าวโดยสรุปก็คือ พระวจนะของพระเจ้าเป็นของขวัญล้ำค่าต่อพวกเรา เป็นคู่มือชีวิตให้เราดำเนินและปฏิบัติตามเพื่อเกิดความสุขความเจริญทั้งด้าน กายจิตและวิญญาณ เป็นสื่อจากเบื้องบนให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และรับความรอดจากพระองค์ผ่านข่าวประเสริฐในพระวจนะของพระองค์(ในพระคริสตธรรมคัมภีร์) และเป็นสารจากสวรรค์ที่ไม่มีโซ่หรือสิ่งใดจะล่ามไว้ได้ (2ทิโมธี 2:8-9) นับว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองสิ้นทั้งโลก

สำ‌หรับ​ข้า‍พระ‍องค์ พระ‍ธรรม​แห่ง​พระ‍โอษฐ์​ของ​พระ‍องค์ก็​ดี‍กว่า​ทอง‍คำ​และ​เงิน​พันๆ​ แท่ง” (สดุดี 119:72)

 และหวานหอมยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง

“พระ‍ดำ‌รัส​ของ​พระ‍องค์​นั้น ข้า‍พระ‍องค์​ชิม​แล้ว​หวาน​จริงๆ หวาน​กว่า​น้ำ‍ผึ้ง​เมื่อ​ถึง​ปาก​ข้า‍พระ‍องค์” (สดุดี119:103)

 และด้วยเหตุผลดังกล่าว เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนแล้วจึงรักพระวจนะของพระเจ้า และปรารถนาให้คนรอบตัวของเราได้รักเช่นเดียวกับเรา! (สดุดี119:47-48)

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ www.pinterest.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.