พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา

เมธูเสลาห์และน้ำท่วม

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ (2เปโตร 3:9)

ทราบหรือไม่เมธูเสลาห์มีอายุถึง 969 ปี? และพระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีที่ให้ท่านมีอายุยืนยาวขนาดนั้น เหตุผลที่เมธูเสลาห์มีอายุยืนยาวไม่ใช่เพราะท่านมียีนส์ที่ดี แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาเหลือล้น

ทำไมครับ? ชื่อ “เมธูเสลาห์” แปลว่า “เมื่อเขาจากไป มันจะมา”

“มัน” หมายถึงน้ำท่วม และตามพระวจนะของพระเจ้า น้ำท่วมเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่เมธูเสลาห์ตาย พระเจ้าทรงอนุญาตให้ท่านมีชีวิต และที่ให้มีชีวิตเพราะพระองค์ไม่ปรารถนาให้ใครสักคนต้องพินาศในน้ำท่วม

พระเจ้าทรงให้โอกาสอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง พระองค์ “ไม่ปรารถนาให้ใครสักคนพินาศ แต่ให้ทุกคนสำนึกผิดและกลับใจ”

คิดถึงชีวิตของคุณ — คุณสามารถบอกได้หรือไม่ มีเวลาที่พระเจ้าเข้าแทรกแซงด้วยพระเมตตาคุณ แทนที่จะส่งการพิพากษาลงมาที่คุณ? บางทีพระเจ้าอาจเว้นหรือกันคุณออกจากบางเรื่อง และเมื่อมองย้อนกลับไปคุณสามารถพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงมีพระเมตตาจริงๆ”

จำพระเมตตาของพระองค์เอาไว้ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงคลุมคุณไว้ด้วยเสื้อผ้าแห่งพระเมตตา

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ learni.st.com )

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.