จะมีชีวิตที่และกว้างไกลออกไปได้อย่างไร

พระวิญญาณบริสุทธิ์

มิใช่ด้วยกำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา (เศคาริยาห์ 4:6)

เคยได้ยินศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเทศนาว่า “ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าพระบิดาถูกปฏิเสธ ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าพระบุตรถูกปฏิเสธ และในวันนี้ พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกปฏิเสธ”

เป็นถ้อยคำที่พูดถึงคริสตจักรในทุกวันนี้ได้น่าทึ่งมาก หลายคน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ได้ลดความสำคัญ ลดคุณค่า หรือมองข้ามพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตไป

บางทีเหตุผลหนึ่งที่เป็นเช่นนี้คือการละเลย หลายคนที่มารู้จักพระคริสต์แล้ว เรียนรู้เรื่องพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูพระบุตร แต่ไม่เคยได้รับคำแนะนำเรื่องพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีคนสอนพวกเขาให้อธิษฐาน สอนให้เรียนบทเรียนเข้าพิธีบัพติศมา บอกให้มาคริสตจักรสม่ำเสมอ และให้ร่วมรับใช้

แต่ไม่มีใครสอนพวกเขาถึงความหมายของการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ !

ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงมีขั้นตอน เริ่มจากเราได้ยินว่า “ให้อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน และ ไปโบสถ์” นี่คือสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราทำ แต่เราต้องเดินหน้าไปยังบางสิ่งเช่น “รักศัตรู – สู้เพื่อรักษาชีวิตครอบครัว – และตายต่อตนเอง”  นี่คือการงานของพระวิญญาณพระเจ้าในชีวิตเรา

ในฐานะผู้เชื่อ เราต้องไปถึงจุดที่จะไม่วางใจในกำลังของเราเองต่อไป แต่มอบความวางใจทั้งสิ้นไว้ในฤทธิอำนาจของพระเจ้า และเชื่อว่าพระองค์สามารถทำงาน – ในเรา – ผ่านเรา เป็นการงานเหนือธรรมชาติ ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณโดยมอบอำนาจการควบคุมให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้า นี่คือวิธีดำเนินชีวิตที่กว้างไกลไปจากตนเอง!

จงดำเนินชีวิตให้กว้างไกลไปจากตนเองโดยวางใจในพระวิญญาณของพระเจ้า และไม่ใช่กำลังของคุณเอง!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ : davidschristiancentre.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.