การคืนพระชนม์มีความหมายต่อเราอย่างไร?

สิ่งใหม่ๆ

เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น (1โครินธ์ 15:22)

การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์มีความหมายต่อคุณอย่างไร? มีความหมายต่อผมอย่างไร?

ประการแรก ให้ความมั่นใจถึงอนาคตในการมีชีวิตคืนมาในอนาคต เพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ เราเองก็จะได้รับชีวิตกลับคืนมาเช่นเดียวกับพระองค์ 1โครินธ์ 15:20 กล่าวว่า “แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น” คำว่า “ผลแรก” พูดถึงตัวอย่าง ลิ้มรสล่วงหน้า เห็นเพียงแวบหนึ่ง พระเยซูทรงเป็นผลแรก

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ เราจึงได้รู้ว่ากายของเราที่จะได้รับชีวิตคืนมา จะมีส่วนเหมือนกับพระกายของพระองค์ที่คืนพระชนม์ แม้เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหน แต่จะเป็นเหมือนพระองค์ ซึ่งแปลว่าเราต่างจะจำกันได้

ประการที่สอง การคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงการพิพากษาในอนาคต ตอนนี้อาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้น แต่เป็นบางสิ่งที่คุณควรรู้ เราอยู่ในสังคม อยู่ในโลก ที่ความยุติธรรมมักถูกบิดเบือนและมองข้าม เรามองไปที่เหตุการณ์รอบตัวกล่าวว่า “เป็นไปได้อย่างไร? มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?” การคืนพระชนม์หมายถึง ในท่ามกลางสิ่งอื่นๆ ความยุติธรรมของพระเจ้าจะมีชัยในที่สุด

ประการที่สาม การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ให้อำนาจเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียน (ดูโรม 8:11) แน่นอน พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าเราจะไม่มีบาปในกายที่เราอาศัยอยู่นี้ ในอีกมุม เราจะทำบาปน้อยลง ไม่ใช่ด้วยความสามารถของเรา แต่เป็นฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเราให้เป็นคนที่แตกต่างได้ เราต้องเชื่อว่า “สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป … กลายเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งสิ้น” (2โครินธ์ 5:17)

พระเจ้าทรงประทานฤทธิอำนาจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้คุณ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ www.pinterest.com)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.