อีสเตอร์ โอกาสครั้งที่สอง

เปโตรเมื่อปฏิเสธพระเยซู

ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้ว” (มาระโก 16:6-7)

วันนี้คุณต้องการโอกาสครั้งที่สองหรือเปล่า?

ในเช้าวันอีสเตอร์แรก เปโตรต้องการโอกาสนั้น ที่ในห้องชั้นบนก่อนหน้า ท่านกล่าวว่าจะไม่มีวันปฏิเสธพระเยซู และอย่างที่พระเยซูทำนาย เปโตรก็ได้ปฏิเสธพระองค์ – ถึงสามครั้ง แวบสุดท้ายที่เปโตรเห็นพระเยซูก่อนถูกนำไปตรึงกางเขน คือผ่านประกายไฟที่สนามหน้าบ้านของมหาปุโรหิต ท่านได้สบพระเนตรพระองค์ แล้วได้ออกไปร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจ

คุณคิดว่าพระเยซูทรงสบตาเปโตรและมองด้วยสายตาแบบไหน? คุณคิดว่าเป็นแบบ – เห็นมั้ยล่ะ บอกแล้ว – ? คุณคิดว่าเป็นสายตาที่เหยียดหยาม เหมือนกับจะบอกว่า “เจ้าทรยศเราได้อย่างไร?” ผมคิดว่าไม่ทั้งสองแบบ คิดว่าเป็นสายตาแห่งความรัก ความเมตตาสงสาร เหมือนจะบอกว่า “เรายังรักเจ้าอยู่นะเปโตร” และผมเชื่อว่านี่เป็นเหตุให้เปโตรออกไปร้องไห้ด้วยความขมขื่นใจ ท่านได้ทำให้พระเยซูผิดหวัง และคงคิดว่าหมดหนทางสำหรับท่านแล้ว

แต่แล้ว จากอุโมงค์ฝังพระศพที่พระเยซูคืนพระชนม์ พระองค์ตรัสสั่ง “จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ – ทั้งเปโตรเถิด…” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “จงไปบอกพวกสาวก ทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น…” แต่ทรงเอ่ยชื่อเปโตร เพราะเปโตรต้องการคำพูดหนุนใจพิเศษ

วันนี้คุณต้องการคำพูดแห่งกำลังใจหรือเปล่า? คุณอาจผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจ แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เช่นเดียวกับเปโตร บางทีคุณอาจไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา และกับผิดคน จนทำในสิ่งที่ผิดไป

พระเจ้าประทานโอกาสครั้งที่สองให้เปโตร และพระองค์ประทานให้คุณด้วย

เพราะอีสเตอร์มีไว้เพื่อผู้ที่ต้องการโอกาสครั้งที่สองครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ christianitymalaysia.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.