พระเจ้าผู้ทรงทนทุกข์

พระเจ้าผู้ทรงทนทุกข์

ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ (อิสยาห์ 53:3-4)

เมื่อเราคิดถึงพระเจ้า เรามักนึกถึงความเป็นจริงว่าพระองค์ทรงชอบธรรม บริสุทธิ์ เป็นความรัก และความดีงาม แต่ยังมีบางสิ่งที่เราต้องนึกถึงพระองค์ – พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งการทนทุกข์ – เรามักไม่ค่อยคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ พระผู้สร้างกัลปจักรวาล จะมีประสบการณ์ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความทรมาน เช่นเดียวกับมนุษย์อย่างเรา

ทำไมพระองค์ต้องยอมทนทุกข์ในเมื่อมันไม่จำเป็น?

แต่พระเจ้าทรงผ่านความทุกข์ที่ลึกลงไปเกินกว่าพวกเราจะคาดคิด ในหนังสือ “ไม้กางเขนของพระเยซู” ของจอห์น สต็อทมีประโยคที่กล่าวว่า “พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทนทุกข์” ผมคิดว่าเขาพูดถูก

ลองฟังอิสยาห์กล่าวถึงสิ่งที่พระเยซู (ผู้เป็นพระเจ้า) ต้องเผชิญบนหนทางแห่งกางเขน:

ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี (อิสยาห์ 53:3-5)

“ท่านผู้แบกรับเอาความทุกข์” คือองค์พระเยซูคริสต์ แต่ทำไมพระองค์ต้องมาทนทุกข์? เพราะทรงรักและรักมากมาย หมายความว่าพระองค์ทรงเข้ามามีส่วนในความทุกข์ของเราด้วย

หนังสือฮีบรู 2:17-18 บอกเราว่า:

เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อ ในการกระทำกิจกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปของประชาชน เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

คุณไม่ใช่คนเดียวที่ทนทุกข์อยู่ในวันนี้ พระเยซูทรงผ่านมาก่อน ทรงเผชิญความทุกข์แทนเรามาแล้ว และยังพร้อมจะร่วมทุกข์ไปกับคุณในวันนี้ เพียงแต่ร้องหาพระองค์ครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ : humbledgod.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.