ให้การชูใจ แต่ได้รับกลับคืน

หดอยู่ในกระดอง

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า (2โครินธ์ 1:3-4)

ชายและหญิงของพระเจ้า ไม่ว่าบันทึกไว้ที่ไหนในพระคัมภีร์ ดูจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ที่เขาตกอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อเปาโลและสิลาสถูกจับโยนเข้าในคุกโรมันเพราะประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในเวลากลางคืน กำแพงคุกสั่นสะเทือน และพระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ

นายคุกถึงกับจะฆ่าตัวตาย แต่เปาโลห้ามไม่ให้เขาทำร้ายตัวเองเพราะนักโทษยังอยู่กันครบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเปาโลอยู่ในคุก ทานอาหารเย็น นายคุกทำความสะอาดแผลที่ถูกโบยให้ และท่านได้นำนายคุกนั้นพร้อมทั้งครัวเรือนเขาให้ได้รับความรอด (ดูกิจการ 16:25–34) เปาโลถูกจับเข้าคุกเป็นนักโทษ แต่ออกจากคุกอย่างเป็นผู้คุมสถานการณ์

แล้วยังโยเซฟ ที่ถูกพี่ๆขายไปเป็นทาส ไม่น่ามีความหวังใดๆเหลือให้ท่าน แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปมากมาย ท่านกลับกลายเป็นมือวางอันดับสองของคนที่ได้ชื่อว่ามีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ ว่าไปแล้วคือคนที่ได้บริหารงานแผ่นดิน

ในท่ามกลางการทนทุกข์ เปาโล โยเซฟ ได้ช่วยคนอื่น ดูเหมือนเขาอยู่เหนือสถานการณ์ และได้เข้าไปทำหน้าที่ผู้นำ ผู้เชื่อในทุกวันนี้สามารถทำสิ่งเดียวกันได้

หนึ่งในสิ่งที่เราทำได้ในท่ามกลางความทุกข์คือช่วยผู้อื่น อาจฟังดูไม่เข้าท่า แต่มันเข้าท่าที่สุดในโลก มันง่ายที่จะจมอยู่ในความทุกข์ หดเข้าไปเก็บตัวอยู่ในกระดอง ปลีกตัวจากคนรอบข้าง แต่ถ้าเราออกไปช่วยคนอื่น เราจะได้รับการชูใจในขณะที่เราชูใจผู้อื่น เราจะเป็นผู้รับประโยชน์ในสิ่งที่เรากำลังให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น

วันนี้คุณรู้จักใครที่กำลังต้องการการชูใจจากพระเจ้าหรือไม่?

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ : qozzy.com)