สารจากศิษยาภิบาล

bulletin 2 4 16

3 เมษายน 2016

สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร

ขอต้อนทุกท่านที่มานมัสการในวันนี้ครับ

ผมขอแสดงความยินดีกับ 16 ท่านที่ได้รับบัพติศมาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว

ผมยังดีใจที่ในบ่ายวันเดียวกันนั้น มีพี่น้องที่ CL รับบัพติศมาถึง 5 ท่านด้วย และยิ่งกว่านั้นอีก ขอบคุณพระเจ้าที่มีอีก 1 ท่านได้รับองค์พระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด

ประกาศ

  1. ขอให้เรานำญาติมิตรมาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับ กำหนดวันรับบัพติศมาครั้งต่อไปคือ วันที่ 5 มิถุนายน
  2. วันศุกร์ที่ 8 เมษายน ขอให้เราพาญาติสนิทมิตรสหายไปที่ BSC (สี่แยกพญาไท) เวลา 18.30 – 20.30 น. ร่วมรายการประกาศ Stay Strong!” โดยมี Boy PeaceMaker และวง Romantic Comedy มาแสดงและแบ่งปันข่าวประเสริฐ ขอสมาชิกร่วมมือกับคุณโบ ในการประกาศครั้งนี้อย่างเต็มที่ในด้านต่าง ๆ
  3. ขอประกาศวันหยุดชั้นเรียนวันพฤหัส ของ CJ ในวันที่ 7 เมษายน และวันที่ 14 เมษายนเริ่มเรียนใหม่อีกครั้ง วันที่ 21 เมษายน นี้นะครับ  อย่างลืม!!!!
  4. ขออธิษฐานเผื่อ CL ในเรื่องการหาสถานที่นมัสการ
  5. ขออธิษฐานเผื่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุด และสงกรานต์นี้ ให้เดินทางไปมาปลอดภัย และมีความสุขครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล