อธิษฐานด้วยน้ำตา

อธิษฐานด้วยน้ำตา

ฝ่ายพระเยซู  ขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซู (ฮีบรู 5:7)

เมื่อผมอ่านหนังสือฮีบรู และพบถ้อยคำที่กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรง “ทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล” มันเหมือนคำตำหนิมาถึงผม

ครั้งสุดท้ายเมื่อไรกัน ที่ผมต้องเสียน้ำตาเพราะเห็นบางดวงวิญญาณถูกพันธนาการด้วยมาร? ครั้งสุดท้ายเมื่อไรกัน ที่คุณ เช่นเดียวกับยาโคบบอกกับพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า” (ปฐมกาล 32:26) ครั้งสุดท้ายเมื่อไรกัน ที่คุณปล้ำสู้อยู่ในคำอธิษฐานเหมือนในพระคัมภีร์?

อธิษฐานเป็นงานที่ยากยิ่ง เป็นภารกิจที่ต้องใช้พลัง ผมอยากจะเทศนามากกว่า อยากจะเรียนพระวจนะมากกว่า… มากกว่า “อธิษฐาน”

แต่นี่บุรุษท่านหนึ่ง – พระผู้ช่วยให้รอดของเรา – กำลังอธิษฐานวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล พระองค์ประทับพระวรกายลงบนพื้น

พวกเราล่ะ มีใจอยากอธิษฐานในแบบของพระองค์หรือเปล่า?

คำเทศนาของผมจะเกิดผล ไม่เกิดผล ไม่ได้วัดจากความบ่อยในการเทศน์ โครงเทศนาหรือการสื่อสารออกไป แต่จากฤทธิอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพที่ประทานลงมาในชีวิตผม เพราะเมื่ออธิษฐานผมได้ใช้เวลาตามลำพังกับพระองค์ครับ

พระเยซูทรงทราบดีว่าการใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าในคำอธิษฐานเป็นอย่างไร

คุณล่ะครับ ทราบหรือไม่?

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr. ภาพ newwavesoftheholyspirit.com)