ภาพลวงตาของความมั่งคั่ง

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและรัดพระวจนะนั้น จึงไม่เกิดผล (มาระโก 4:18-19)

มีคนเข้าใจผิด และหลงไปกับภาพลวงตาของเงินทอง – เงินทองอาจซื้อบางสิ่งได้ และไม่อาจซื้อบางสิ่งได้เหมือนกัน

อาจซื้อการแต่งงานได้   แต่ไม่อาจซื้อความรัก

อาจซื้อเวลาสี่ปีในมหาวิทยาลัยได้   แต่ไม่อาจซื้อการศึกษา

อาจจ่ายค่าหมอได้  แต่ไม่อาจทำให้คุณหายดี

เงินทองอาจพาคุณไปได้หลายๆแห่งบนโลกนี้  แต่ไม่อาจพาไปถึงสวรรค์

เงินทองซื้อได้แทบทุกอย่าง  ยกเว้นความสุข

หลายคนคิดว่าเงินทองคือความมั่นคง แต่ไม่มีความมั่นคงในเงินทอง มันเสื่อมสูญไปได้ พระคัมภีร์พูดถึงความฉ้อฉลหลอกลวงของความมั่งคั่ง เพราะทรัพย์สมบัติทางโลกสามารถหายวับไปได้ง่ายในพริบตา

คุณฝากความมั่นคง ความวางใจ และความหวังไว้ที่ไหนครับ?

ผมแนะนำให้ฝากไว้ในธนาคารชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ Sevenarticle.com )