ครอบครัวคือ…

ครอบครัวคือ

“ครอบครัว คือ ที่ๆ ชีวิตเริ่มต้น และความรักไม่เคยสิ้นสุด!”

(Family… where life begins and Love never ends.)

คนที่เกิดมาแล้วไมมีครอบครัว นับว่า น่าสงสารยิ่งนัก!

เพราะว่าตามแบบที่พระเจ้าทรงดำริไว้ ทุกคนควรจะเกิดมาในครอบครัวที่อบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น

ใช่ครับ! เราแต่ละคนควรเริ่มต้นชีวิตในครอบครัวที่เต็มใจเลี้ยงดูและดูแลเราได้

เช่นเดียวกับที่ทุกคนที่เกิดมาในครอบครัวของเรา เขาควรจะได้รับการดูแลที่ดีเช่นกัน!

ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกายหรือทางฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับการเลี้ยงดู ฟูมฟักเป็นอย่างดี ดังนั้น หากบุคคลใดหรือคู่ใด (หรือกลุ่มใด) ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ในบ้านหรือชุมชนของตน ก็ไม่ควรให้เขาคนนั้นถือกำเนิดขึ้นมา

จึงพูดซ้ำได้อีกครั้งว่า…  คริสตจักร(กายฝ่ายวิญญาณ) ที่เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณ ต้องใส่ใจฟูมฟักผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ ด้วยความเอาใจใส่และทะนุถนอมให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้า จนกว่าจะบรรลุความไพบูลย์ในองค์พระเยซูคริสต์

ครอบครัว(ทางกายภาพ) ก็เช่นกันต้องใส่ใจเลี้ยงดูคนในครอบครัว ตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กให้ดำเนินชีวิตในทางที่เขาควรจะดำเนินต่อไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และอยู่ในทางดีจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต เพื่อเขาจะไม่เดินออกจากทางดีเข้าสู่ทางชั่วร้าย

ดังพระธรรมสุภาษิตที่กล่าวว่า ….

                “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

                                                                                                                         (สุภาษิต 22:6)

เราต้องตระหนักไว้ว่า

ครอบครัวมีความสำคัญยิ่งต่อทุกคนในบ้านของเรา และต่อทุกคนในโลกนี้

สิ่งที่เรากระทำให้เห็นและพูดสอนให้ได้ยินภายในครอบครัวของเราจะก่อเกิดผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงเป็นจริงอย่างที่ Michael J. Fox เคยพูดไว้ว่า…

“ครอบครัวไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่สำคัญ แต่เป็นทุกๆ สิ่ง!”

(Family isn’t an important thing. It’s everything.)

ดังนั้น ขอให้ทุกชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นในครอบครัวของเรา (ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทางกายภาพหรือครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ) จะดำรงและดำเนินต่อไปด้วยความรักอาทรต่อกันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด!

และขอให้คุณจงเป็นคน ๆ นั้น ที่มีส่วนทำให้ครอบครัวของคุณมีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั้น!

จะดีไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ  healthyplace.com)