กำลังใจเพื่อไปต่อ

ลื่นไถล

และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่า เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล  และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย เพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั้งระบบความยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญา ได้ปิดปากสิงห์ ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกำลังความสามารถในการทำสงคราม ได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป (ฮีบรู 11:32-34)

คุณเคยลื่นไถลล้มลงในความเชื่อหรือไม่?

ผมไม่ได้หมายถึงสงสัยเรื่องความรอดหรือพระคัมภีร์ แต่มีบางสถานการณ์ที่ผมต้องฝ่าไป เลยทำให้สงสัยว่าจะผ่านไปได้อย่างไร

หนึ่งในเหตุการณ์นี้คือเมื่อพระเจ้าทรงเรียกลูกของเราให้กลับไปสวรรค์ ผมรู้ว่าจะเจอเขาในสวรรค์วันหนึ่งข้างหน้า แต่ว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป วัน-ต่อ-วัน บางครั้งผมคิด “เขาจากไปแล้ว และผมจะไม่มีวันเจอเขาอีก” เวลาความคิดนี้แวบเข้ามา ผมจะเทศนาให้ตัวเองฟัง (ผมเองจำเป็นต้องฟังเรื่องพระกิตติคุณพอๆกับที่ต้องเทศนาออกไป) บางครั้งก็เทศนาให้ตัวเองฟังระหว่างขับรถ พูดว่า “เกร็ก ลอรี่ ฟังเราให้ดี พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงคืนพระชนม์ และมีพระวจนะบอกว่า – “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย…- เจ้าจะได้พบกับลูกอีก”ผมเทศนาแบบนี้ให้ตัวเองฟัง และเชื่อตามนั้น

ความหวังของผมอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า และในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงค้ำจุนผม และหวังว่าคุณจะมีความหวังในแบบเดียวกัน

เราอาจลื่นไถลไปในความเชื่อ เมื่อมันเกิดขึ้น ผมอยากให้กำลังใจคุณที่จะเชื่อต่อโดยไม่มีข้อสงสัยแบบที่คุณกำลังสงสัย เชื่อในความเชื่อของคุณ เพราะนี่คือความจริง

เราไม่ควรฝากความหวังในตัวคน เราไม่ควรฝากความหวังในทรัพย์สิ่งของหรือเงินในธนาคาร เราต้องหวังใจในพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้

สดุดี 42:11 กล่าวว่า  “จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า  จงหวังใจในพระเจ้า…”

นี่คือพระสัญญาแห่งความหวังและกำลังใจให้เรายืนหยัดต่อครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ yourpolkattorneys.com)