ลืมอดีตเสีย แล้วมุ่งไปข้างหน้า

มุ่งสู่หลักชัย

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14)

บทเรียนที่ยังเรียนได้ไม่ครบถ้วน

แต่ว่าชีวิตต้องเดินหน้าไป … การแข่งขันยังดำเนินต่อ … เป้าหมายยังไปไม่ถึง – แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันควรทำ วันนี้คือปัจจุบัน และวันนี้คือเวลาเดียวที่ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆได้

ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสีย

ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าดีหรือร้าย อย่ามัวแต่เกลือกกลิ้งสงสารตัวเองกับการกระทำที่ย่ำแย่ในอดีต และอย่ามัวแต่หลงไหลได้ปลื้มกับความสำเร็จที่ผ่านมา เพราะทั้งสองสิ่งอาจส่งผลกระทบที่ตรงข้ามกับการดำเนินชีวิตของคุณในปัจจุบัน

บากบั่นมุ่งสู่หลักชัย

เรียนรู้จากการกระทำของตนเองในอดีต ให้สิ่งที่สมควรแก่การยกย่องเป็นแรงกระตุ้นให้ทำสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไปอีก และให้สิ่งที่สมควรชิงชังรังเกียจ พ้นไปจากคุณและไม่คิดจะหวนกลับคืน

พระเจ้าทรงเรียกจากเบื้องบนโดยทางพระเยซูคริสต์

ดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บำเหน็จปลายทางเป็นสิ่งที่โลกนี้ไม่มีวันให้ได้

 

การงานของมนุษย์ก็คือภาพเหมือนของตนเอง

ในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมอันดี มีใจอ่อนสุภาพ ประกอบด้วยปัญญา (ยากอบ 3:13)

 

โดย Ron Adams

ลิขสิทธิของ foryourconsideration.homestead.com

(Cr.ภาพ  runningtime.net)