สารจากศิษยาภิบาล

Bulletin 10 4 16

10  เมษายน 2016

สวัสดีครับชาว CJ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและการคุ้มครองของพระองค์ที่มีต่อทุกท่าน

ข่าวประกาศ

1.ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้แก่ผู้ที่สมัครและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะได้รับ

ก)ขอให้เรามาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องเหล่านั้นในฐานะสมาชิก CJ อย่างสมบูรณ์

ข) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ที่พร้อมปฏิบัติตามกฎกติกาของคริสตจักร CJ ด้วยความเต็มใจ

ค) พร้อมลงทุนเวลา ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับสมาชิกคนอื่นในชีวิตและกิจการของคริสตจักร

ง) พร้อมให้ความสนับสนุนร่วมมืออย่างจริงใจกับคริสตจักรในการกระทำพันธกิจต่าง ๆด้วยความกระตือรือร้น พร้อมดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างสมกับเป็นสาวกของพระคริสต์ และเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งนี้ กรุณาติดต่อสมัครได้ที่คุณแดง

2.ในวันอาทิตย์ที่17 เมษายน จะมีการศึกษาพระคัมภีร์รวมทุกชั้น โดยมีผมเป็นผู้สอนในช่วงเวลา 9.00 – 10.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกและเรียนด้วยกันนะครับ!

3.ขอแจ้งว่า ชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัส ยังงดเรียนอีกครั้งในวันพฤหัสที่ 14 เมษายน และจะเริ่มเรียนใหม่ในวันที่ 21 เมษายน นี้ครับ

กลุ่มแคร์วันอังคารในวันที่ 12 เมษายน ก็งด ด้วยเช่นกัน เริ่มอีกทีในวันอังคารที่ 19 เมษายน ครับ

4.ขออธิษฐานเผื่อค่าย “รักดั้งเดิม” (First Love) และการประชุมประจำปี ส.ค.บ. วันที่ 25-27 เมษายน ที่ พัทยา และจะมีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ส.ค.บ ชุดใหม่ คริสตจักรของเราส่งผู้แทนรับเลือกตั้งเป็น กรรมการ คือ

  • คุณโบ (สุรัตนาวี สุวิพร) 2) คุณเอ๋ (หทัยรัตน์ บุญเพียรผล)

และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งคือ

  1. คุณสุรัตนาวี 2. คุณหทัยรัตน์  3. คุณสมพงษ์ 4.คุณนัยนา 5. คุณชลธี 6. คุณเกศินี

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ!

แล้วพบกัน

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล