เม.ย. 102016
 

Bulletin 10 4 16

10  เมษายน 2016

สวัสดีครับชาว CJ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและการคุ้มครองของพระองค์ที่มีต่อทุกท่าน

ข่าวประกาศ

1.ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน จะมีการมอบใบรับรองสมาชิกภาพให้แก่ผู้ที่สมัครและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะได้รับ

ก)ขอให้เรามาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพี่น้องเหล่านั้นในฐานะสมาชิก CJ อย่างสมบูรณ์

ข) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก CJ ที่พร้อมปฏิบัติตามกฎกติกาของคริสตจักร CJ ด้วยความเต็มใจ

ค) พร้อมลงทุนเวลา ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับสมาชิกคนอื่นในชีวิตและกิจการของคริสตจักร

ง) พร้อมให้ความสนับสนุนร่วมมืออย่างจริงใจกับคริสตจักรในการกระทำพันธกิจต่าง ๆด้วยความกระตือรือร้น พร้อมดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างสมกับเป็นสาวกของพระคริสต์ และเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งนี้ กรุณาติดต่อสมัครได้ที่คุณแดง

2.ในวันอาทิตย์ที่17 เมษายน จะมีการศึกษาพระคัมภีร์รวมทุกชั้น โดยมีผมเป็นผู้สอนในช่วงเวลา 9.00 – 10.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกและเรียนด้วยกันนะครับ!

3.ขอแจ้งว่า ชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันพฤหัส ยังงดเรียนอีกครั้งในวันพฤหัสที่ 14 เมษายน และจะเริ่มเรียนใหม่ในวันที่ 21 เมษายน นี้ครับ

กลุ่มแคร์วันอังคารในวันที่ 12 เมษายน ก็งด ด้วยเช่นกัน เริ่มอีกทีในวันอังคารที่ 19 เมษายน ครับ

4.ขออธิษฐานเผื่อค่าย “รักดั้งเดิม” (First Love) และการประชุมประจำปี ส.ค.บ. วันที่ 25-27 เมษายน ที่ พัทยา และจะมีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ส.ค.บ ชุดใหม่ คริสตจักรของเราส่งผู้แทนรับเลือกตั้งเป็น กรรมการ คือ

  • คุณโบ (สุรัตนาวี สุวิพร) 2) คุณเอ๋ (หทัยรัตน์ บุญเพียรผล)

และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งคือ

  1. คุณสุรัตนาวี 2. คุณหทัยรัตน์  3. คุณสมพงษ์ 4.คุณนัยนา 5. คุณชลธี 6. คุณเกศินี

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ!

แล้วพบกัน

ด้วยรัก

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

Sorry, the comment form is closed at this time.