จะหนึ่งสลึงหรือว่าร้อยล้าน – สำหรับพระเจ้าแล้วไม่แตกต่าง

อสัตย์ในของเล็กน้อย

“คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน” (ลูกา 16:10)

ลองตั้งใจอ่านข้อพระคำนี้ดีๆ พระเยซูกำลังตรัสว่าเมื่อใครก็ตามที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เขาก็จะสัตย์ซื่อในของที่ใหญ่กว่าด้วย พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “อาจจะ” หรือ “เป็นได้” ว่าไม่สัตย์ซื่อ แต่พระองค์ตรัสว่า “คนที่” สัตย์ซื่อ ถ้าคุณขโมยได้แม้ดินสอไม่กี่บาทจากที่ทำงานกลับบ้าน – มันไม่ใช่ของคุณ คุณก็เปิดประตูเชิญมารเข้ามาแล้ว

คุณอาจพูดว่า “เฮ้ เดี๋ยวก่อน เรื่องแค่นี้น่ะหรือ?” แต่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอก คนที่ขโมยดินสอแค่ไม่กี่บาทได้ ก็มีแนวโน้มขโมยเงินหลักล้านได้ถ้าโอกาสมาถึง

ถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อแม้ของเล็กน้อยที่สุด พระคัมภีร์บอกคุณก็ไม่สัตย์ซื่อ ทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนที่ผมชอบพูดว่า “ถ้าผมสามารถขโมยของเล็กน้อยได้ ผมก็อาจจะขโมยของใหญ่ๆได้” แต่พระเยซูไม่ได้ตรัสแบบนั้น พระองค์ตรัสว่า “ถ้าคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน” เพราะว่าสำหรับพระเจ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้สร้างความแตกต่างแต่อย่างใด

ลองถามตัวเอง “มีตรงไหนในชีวิต ในหัวใจ แม้แต่เศษเสี้ยวเล็กๆที่คุณสงสัย ไม่แน่ใจ ว่าสัตย์ซื่อหรือเปล่า?”

ถ้ามีพื้นที่ไหนที่คุณไม่ซื่อสัตย์ในชีวิต พื้นที่นั้นก็ถูกมารยึดครองไปแล้วครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ clipartpanda.com)