คนที่พระเจ้าใช้

เอลียาห์ท้อแท้

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย (1โครินธ์ 1:27)

เมื่อเราคิดถึงเอลียาห์ เรามักนึกถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้แก่ผู้เผยพระวจนะท่านนี้ ทำให้คนตายฟื้น ห้ามไม่ให้ฝนตก เรียกไฟลงมาจากฟ้า

พระคัมภีร์บันทึกว่าเอลียาห์เป็นชาวทิชบีจากกิเลอาด แทบไม่มีความหมายกับเรา แต่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ กิเลอาดตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ผู้คนที่นั่นค่อนข้างสมบุกสมบัน คล้ำแดดและบึกบึน ท่านอาจจะใส่เสื้อหนังสัตว์ เรารู้ว่าเอลียาห์เป็นบุคคลที่กล้าหาญ ไม่กลัวสิ่งใด

เมื่อได้ยินเรื่องของเอลียาห์ เราอาจอยากถาม “เรื่องนี้เกียวอะไรกับเรา?” หนังสือยากอบในพระคัมภีร์บอกว่า “ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลาย…” (5:17) บางฉบับแปล “เอลียาห์เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา”

บางครั้งเรามองท่านเหมือนซุปเปอร์แมน แต่ไม่ใช่ ที่จริงมีช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัว บางช่วงก็ท้อจนอยากเลิกทุกอย่างและขอลาตาย

คุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหม? ข่าวดีคือ พระเจ้าสามารถใช้คนที่บกพร่อง คนที่ไม่สมบูรณ์แบบ คนที่อ่อนแอ และที่จริงเหมือนพระเจ้าทรงออกไปแสวงหาคนเช่นนี้มาทำงานให้พระองค์

ทำไมครับ? เพราะถ้าพระเจ้าทรงเลือกใช้แต่คนที่เก่ง มีความสามารถ หน้าตาดี คนก็จะพูดกันว่า “พวกเราสงสัยไม่มีหวัง” แต่เมื่อพระเจ้าทรงใช้คนอย่างคุณและผม เราก็ยังมีหวัง

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา” เพื่อ “ทำให้คนมีปัญญาอับอาย”

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ pravoslavie.bg)